Gå direkt till huvudinnehållet

Persisterande postural perceptuell yrsel

Senast uppdaterad: Publicerad:


Definition:
Kroniskt yrseltillstånd (minst 3 månader) kännetecknat av yrsel som uppstår i upprätt ställning, vid komplexa visuella intryck och vid aktiv eller passiv rörelse i kroppen.
Förekomst:
Oklar förekomst, men sannolikt vanligt tillstånd som uppstår efter episoder med yrsel av annan genes.
Symtom:
Yrsel och ostadighetskänsla.
Kliniska fynd:
Oftast inga kliniska fynd. Vissa kan ha vestibulära fynd.
Diagnostik:
Diagnosen ställs med hjälp av typiska symtom och kliniska fynd. 
Behandling:
Patientutbildning. Vestibulär rehabilitering. Kognitiv beteendeterapi och behandling med SSRI kan övervägas. 
  1. Powell G, Derry-Sumner H, Rajenderkumar D, et al. Persistent postural perceptual dizziness is on a spectrum in the general population. Neurology 2020; 94: e1929. pmid:32300064 PubMed  
  2. Staab JP, Eckhardt-Henn A, Horii A et al. Diagnostic criteria for persistent postural-perceptual dizziness (PPPD): Consensus document of the committee for the Classification of Vestibular Disorders of the Bárány Society. J Vestib Res 2017; 27: 191–208. PMID: 29036855 PubMed  
  3. Eldøen G, Ljøstad U, Goplen FK, et al. Persisterende postural-perseptuell svimmelhet. Tidsskr Nor Legeforen 2019. doi:10.4045/tidsskr.18.0962 DOI  
  4. Popkirov S, Staab JP, Stone J. Persistent postural-perceptual dizziness (PPPD): a common, characteristic and treatable cause of chronic dizziness. Pract Neurol 2018; 18(1): 5-13. pmid:29208729 PubMed  
  5. Bronstein AM, Lempert T, Seemungal BM. Chronic dizziness: a practical approach. Pract Neurol 2010; 10: 129–39. PMID: 20498184 PubMed  
  6. Hall CD, Herdman SJ, Whitney SL, et al. Vestibular rehabilitation for peripheral vestibular hypofunction: An evidence-based clinical practice guideline: From The American Physical Therapy Association Neurology Section. J Neurol Phys Ther 2016; 40: 124–55. PMID: 26913496 PubMed  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas