Gå direkt till huvudinnehållet

Ulnarisneuropati

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Kompression eller skada på nervus ulnaris.
Förekomst:
Är näst efter karpaltunnelsyndrom den vanligaste entrapmentneuropatin (nervinklämningen).
Symtom:
Parestesier i den ulnara delen av handflatan och dig. 4 och 5, eventuellt smärtor i armbågen.
Fumlighet i handen och svårighet med finmotorik.
Kliniska fynd:
Atrofi och nedsatt kraft i ulnarisinnerverade små handmuskler. Sensorisk påverkan lillfinger och halva ringfingret.
Diagnostik:
Klinisk diagnos diagnos räcker ofta, men vid svåra eller oklara fall kan diagnosen bekräftas med neurofysiologisk utredning.
Behandling:
Konservativ behandling, nattskena. Eventuellt operation.
  1. Wilhelmi BJ, Naffziger R, Neumeister M. Hand, nerve compression syndromes: upper extremity. www.emedicine.com. Last updated: June 28, 2006. emedicine.medscape.com  
  2. Guardia CF. Ulnar neuropathy. Medscape, last updated Sep 17, 2015. emedicine.medscape.com  
  3. Latinovic R, Gulliford MC, Hughes RAC. Incidence of common compressive neuropathies in primary care. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2006; 77: 263-5. PubMed  
  4. Posner MA. Compressive ulnar neuropathies at the elbow: I. Etiology and diagnosis. J Am Acad Orthop Surg 1998; 6: 282-8. PubMed  
  5. Neal SL, Fields KB. Peripheral nerve entrapment and injury in the upper extremity. Am Fam Physician 2010; 81: 147-55. American Family Physician  
  6. Boone S, Gelberman RH, Calfee RP. The Management of Cubital Tunnel Syndrome. J Hand Surg Am. 2015 Sep;40(9):1897-904.PMID: 26243318 PubMed  
  7. Bacle G, Marteau E, Freslon M, et al. Cubital tunnel syndrome: comparative results of a multicenter study of 4 surgical techniques with a mean follow-up of 92 months. Orthop Traumatol Surg Res 2014; 100 (4Suppl): S205-8. www.ncbi.nlm.nih.gov  
  8. Stern M, Steinmann SP. Ulnar nerve entrapment. www.emedicine.com. Last updated: January 8, 2004. emedicine.medscape.com  
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet