Gå direkt till huvudinnehållet

Trigeminusneuralgi

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Smärtsyndrom med återkommande anfall av ensidig och intensiv ansiktssmärta i nervus trigeminus distributionsområde.
Förekomst:
Incidensen är 4–13 per 100 000 personår.
Symtom:
Smärtanfallen varar från en bråkdel av en sekund upp till två minuter och uppträder på samma sätt i olika anfall hos en och samma person. En refraktärperiod mellan smärtattackerna är typisk. De kan uppstå spontant eller utlösas exempelvis av att tugga, prata, borsta tänderna, av kalla vindar eller beröring.
Kliniska fynd:
Det finns normalt inga objektiva neurologiska fynd.
Diagnostik:
MR-undersökning bör göras vid avvikande kranialnervstatus eller hos yngre patient.
Behandling:
I första hand karbamazepin eller oxkarbazepin för att förebygga anfall. Om otillräcklig effekt ställningstagande till kirurgi.
 1. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia. 2018 Jan;38(1):1-211. PMID: 29368949 PubMed  
 2. Feller L, Khammissa RAG, Fourie J, Bouckaert M, Lemmer J. Postherpetic Neuralgia and Trigeminal Neuralgia. Pain Res Treat. 2017;2017:1681765. doi: 10.1155/2017/1681765. Epub 2017 Dec 5. PMID: 29359044 PubMed  
 3. Childs, AM, Meaney, JF, Ferrie, CD, Holland, PC. Neurovascular compression of the trigeminal and glossopharyngeal nerve: three case reports. Arch Dis Child 2000; 82: 311. PubMed  
 4. Cruccu G, Di Stefano G, Truini A. Trigeminal Neuralgia. N Engl J Med. 2020 Aug 20;383(8):754-762. doi: 10.1056/NEJMra1914484. PMID: 32813951 PubMed  
 5. Zakrzewska JM, Coakham HB. Microvascular decompression for trigeminal neuralgia: update. Curr Opin Neurol 2012; 25: 296-301. PMID: 22547101 PubMed  
 6. Fahlström A, Laurell K, Ericsson H. ABC om. Läkartidningen 51-52/2014 www.lakartidningen.se  
 7. Cruccu G, Gronseth G, Alksne J, et al. AAN-EFNS guidelines on trigeminal neuralgia management. Eur J Neurol. 2008;15(10):1013-28. PMID: 18721143 PubMed  
 8. Läkemedelsverket, Farmakologisk behandling av neuropatisk smärta – Behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2007;6:9–55. lakemedelsverket.se  
 9. Zakrzewska JM, Linskey ME. Trigeminal neuralgia. Am Fam Physician 2016; 94: 133-5. PMID: 27419329 PubMed  
 10. Wiffen PJ, Derry S, Moore RA, et al. Antiepileptic drugs for neuropathic pain and fibromyalgia - an overview of Cochrane reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Nov 11;11:CD010567. doi: 10.1002/14651858.CD010567.pub2. The Cochrane Library  
 11. Zhou M, Chen N, He L et al. Oxcarbazepine for neuropathic pain. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Dec 2;12:CD007963. PMID: 29199767 PubMed  
 12. Moore RA, Derry S, Aldington D et al. Amitriptyline for neuropathic pain in adults. Amitriptyline for neuropathic pain in adults. Moore RA, Derry S, Aldington D, Cole P, Wiffen PJ. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Jul 6;(7):CD008242. PMID: 26146793 PubMed  
 13. Wiffen PJ, Derry S, Bell RF et al. Gabapentin for chronic neuropathic pain in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Jun 9;6:CD007938. PMID: 28597471 PubMed  
 14. Shackleton T, Ram S, Black M et al. The efficacy of botulinum toxin for the treatment of trigeminal and postherpetic neuralgia: a systematic review with meta-analyses. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2016 Jul;122(1):61-71. PMID: 27260275 PubMed  
 15. Morra ME, Elgebaly A, Elmaraezy A, et al. Therapeutic efficacy and safety of Botulinum Toxin A Therapy in Trigeminal Neuralgia: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Headache Pain 2016. pmid: 27377706 PubMed  
 16. Yang F, Lin Q, Dong L, et al. Efficacy of 8 Different Drug Treatments for Patients With Trigeminal Neuralgia: A Network Meta-analysis. Clin J Pain 2018; 34: 685-90. pmid:29200017 PubMed  
 17. Hagen K, Matre C, Ljøstad U, Mygland Å. Trigeminusnevralgi og andre kraniale nevralgier. NevroNel. Sist rev. okt. 2015. medibas.se  
 18. Zakrzewska JM, Akram H. Neurosurgical interventions for the treatment of classical trigeminal neuralgia. Cochrane Database of Systemativ Reviews 2011; 9: CD007312. PMID: 21901707 PubMed  
 19. Chen CJ, Paisan G, Buell TJ et al. Stereotactic Radiosurgery for Type 1 versus Type 2 Trigeminal Neuralgias. World Neurosurg. 2017 Dec;108:581-588. PMID: 28927915 PubMed  
 20. Dhople AA, Adams JR, Maggio WW et al. Long-term outcomes of Gamma Knife radiosurgery for classic trigeminal neuralgia: implications of treatment and critical review of the literature. Clinical article. J Neurosurg. 2009 Aug;111(2):351-8. PMID: 19326987 PubMed  
 21. Kondziolka D, Lunsford LD, Flickinger JC et al. Stereotactic radiosurgery for trigeminal neuralgia: a multiinstitutional study using the gamma unit. J Neurosurg. 1996 Jun;84(6):940-5. PMID: 8847587 PubMed  
 22. Rothman KJ, Monson RR. Survival in trigeminal neuralgia. J Chronic Dis 1973; 26: 3-12. PubMed  
 • Tor Ansved, docent och specialist, Neurology clinic, Sophiahemmet, Stockholm
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet