Gå direkt till huvudinnehållet

Posturalt ortostatiskt takykardisyndrom (POTS)

Senast uppdaterad: Publicerad:
Sakkunnig:


Definition:
Tillstånd som karakteriseras av takykardi i upprest ställning, utan samtidig blodtrycksfall mer än 20 mmHg. Orsaken är heterogen, flera patofysiologiska processer som är associerade med POTS finns beskrivna.
Förekomst:
Ungefär 1–10 per 1000 och 5 gånger vanligare hos kvinnor. 
Symtom:
I upprest ställning upplevs palpitationer, svimningskänsla, yrsel, svaghet i benen, dimsyn, konditionsnedsättning och trötthet.
Kliniska fynd:
Vid uppresning till stående noteras en bestående pulsökning på ≥30 slag per minut inom 10 minuter (vid ålder 12–19 år pulsökning på ≥40 slag per minut) och frånvaro av ortostatiskt blodtrycksfall inom 3 minuter.
Diagnostik:
Diagnosen är sannolik vid typiska symtom och samtidigt ökad puls och normalt blodtryck i stående ställning, med förbättring när man lägger sig ner. Provtagning och vissa undersökningar görs för att utesluta andra möjliga orsaker.
Behandling:
Egenbehandling med fysisk aktivitet och intag av vätska och salt. Kompressionsbyxor/strumpor kan hjälpa i vissa fall. Vissa läkemedel kan minska symtomen. 
 1. Arnold AC, Ng J, Raj SR. Postural tachycardia syndrome - Diagnosis, physiology, and prognosis. Auton Neurosci 2018; 215: 3-11. pmid:29523389 PubMed  
 2. Kaufmann H, Freeman R. Postural tachycardia syndrome. UpToDate 2015. Last updated mar 03,2015 www.uptodate.com  
 3. Kimpinski K, Figueroa JJ, Singer W, et al. A prospective, 1-year follow-up study of postural tachycardia syndrome. Mayo Clin Proc 2012; 87: 746-52. pmid:22795533 PubMed  
 4. Åberg I, Mattsson G och Magnusson P. Posturalt ortostatiskt takykardisyndrom – handikappande tillstånd som främst drabbar kvinnor. Lakartidningen.se 2018-10-09 lakartidningen.se  
 5. Benarroch EE. Postural tachycardia syndrome: a heterogeneous and multifactorial disorder. Mayo Clin Proc. 2012 Dec;87(12):1214-25. PMID: 23122672 PubMed  
 6. Carew S, Connor MO, Cooke J, Conway R, Sheehy C, Costelloe A, Lyons D. A review of postural orthostatic tachycardia syndrome. Europace. 2009 Jan;11(1):18-25. PMID: 19088364. PubMed  
 7. Vernino S, Sandroni P, Singer W, Low PA. Invited Article: Autonomic ganglia: target and novel therapeutic tool. Neurology. 2008 ; 70: 1926-32. pmid:18474849 PubMed  
 8. Fedorowski A, Li H, Yu X et al. Antiadrenergic autoimmunity in postural tachycardia syndrome. Europace. 2017 Jul 1;19(7):1211-1219. PMID: 27702852 PubMed  
 9. European Medicines Agency. Review concludes evidence does not support that HPV vaccines cause CRPS or POTS. Prss release nov. 2015. www.ema.europa.eu  
 10. Hviid A, Thorsen NM, Valentiner-Branth P, Frisch M, Mølbak K. Association between quadrivalent human papillomavirus vaccination and selected syndromes with autonomic dysfunction in Danish females: population based, self-controlled, case series analysis. BMJ. 2020;370:m2930. Published 2020 Sep 2. PMID: 32878745 PubMed  
 11. Kwan AC, Ebinger JE, Wei J, et al. Apparent risks of postural orthostatic tachycardia syndrome diagnoses after COVID-19 vaccination and SARS-Cov-2 Infection. Nature Cardiovascular Research 2022; 1: 1187-1194. doi:10.1038/s44161-022-00177-8 DOI  
 12. Goldstein DS. The possible association between COVID-19 and postural orthostatic tachycardia syndrome. Heart Rhythm. 2020 Dec 11:S1547-5271(20)31141-3. doi: 10.1016/j.hrthm.2020.12.007. Epub ahead of print. PMID: 33316414 PubMed  
 13. Gazit Y, Nahir AM, Grahame R, Jacob G. Dysautonomia in the joint hypermobility syndrome. Am J Med 2003; 115: 33. pmid:12867232 PubMed  
 14. Kanjwal K1, Saeed B, Karabin B, et al. Clinical presentation and management of patients with hyperadrenergic postural orthostatic tachycardia syndrome. A single center experience. Cardiol J. 2011; 18(5): 527-31. pmid:21947988 PubMed  
 15. Sheldon RS, Grubb BP 2nd, Olshansky B, et al. 2015 heart rhythm society expert consensus statement on the diagnosis and treatment of postural tachycardia syndrome, inappropriate sinus tachycardia, and vasovagal syncope. Heart Rhythm 2015; 6: 41-63. pmid:25980576 PubMed  
 16. Ojha A, McNeeley K, Heller E, et al. Orthostatic syndromes differ in syncope frequency. Am J Med 2010; 123: 245. pmid:20193833 PubMed  
 17. Brugada J, Katritsis DG, Arbelo Eet al; ESC Scientific Document Group. 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardiaThe Task Force for the management of patients with supraventricular tachycardia of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2020 Feb 1;41(5):655-720. PMID: 31504425. PubMed  
 18. Raj SR, Black BK, Biaggioni I, et al. Propranolol decreases tachycardia and improves symptoms in the postural tachycardia syndrome: less is more. Circulation 2009; 120: 725. pmid:19687359 PubMed  
 19. Ross AJ, Ocon AJ, Medow MS, Stewart JM. A double-blind placebo-controlled cross-over study of the vascular effects of midodrine in neuropathic compared with hyperadrenergic postural tachycardia syndrome. Clinical science 2014; 126: 289-96. pmid:23978222 PubMed  
 20. Coffin ST, Black BK, Biaggioni I, et al. Desmopressin acutely decreases tachycardia and improves symptoms in the postural tachycardia syndrome. Heart rhythm 2012; 9: 1484-90. pmid:22561596 PubMed  
 21. Raj SR, Black BK, Biaggioni I, et al. Acetylcholinesterase inhibition improves tachycardia in postural tachycardia syndrome. Circulation 2005; 111: 2734. pmid:15911704 PubMed  
 22. Green EA, Black BK, Biaggioni I, et al. Melatonin reduces tachycardia in postural tachycardia syndrome (POTS): a randomized, crossover trial. Cardiovasc Ther 2014; 32: 105-12. doi:10.1111/1755-5922.12067 DOI  
 23. Galbreath MM, Shibata S, VanGundy TB, et al. Effects of exercise training on arterial-cardiac baroreflex function in POTS. Clinical autonomic research 2011; 21: 73-80. doi:10.1007/s10286-010-0091-5 DOI  
 24. Fu Q, Vangundy TB, Shibata S, et al. Exercise training versus propranolol in the treatment of the postural orthostatic tachycardia syndrome. Hypertension 2013; 58: 167-75. pmid:21690484 PubMed  
 25. Shibata S, Fu Q, Bivens TB, et al. Short-term exercise training improves the cardiovascular response to exercise in the postural orthostatic tachycardia syndrome. J Physiol 2012; 590: 3495-505. pmid:22641777 PubMed  
 • Peter Magnusson, med dr och överläkare i kardiologi, Gävle sjukhus
 • Ida Kåks, ST-läkare i internmedicin, Gävle sjukhus
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Internationellt samarbete

 • Medibas har ett samarbete med redaktionerna i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) och Deximed. Deras texter är viktiga källor i Medibas revisionsarbete