Gå direkt till huvudinnehållet

Perifera neuropatier

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Perifera neuropatier inkluderar alla allmänna sjukdomstillstånd i motoriska, sensoriska och autonoma nerver, men exkluderar sjukdomar i enstaka nerver.
Förekomst:
Prevalensen generellt i befolkningen är 1–7 %, högst bland personer över 55 år.
Symtom:
De kliniska manifestationerna varierar mycket. Patienterna har olika kombinationer av förändrad känsel, smärta, muskelsvaghet och atrofi, samt autonoma symtom.
Kliniska fynd:
Kliniska fynd kan vara känselbortfall, pareser och försvagade senreflexer.
Diagnostik:
Viktiga tilläggsundersökningar är blodprover och neurografi.
Behandling:
Behandlingen riktas mot den bakomliggande orsaken. Ibland behövs läkemedel mot neuropatisk smärta. Motoriska bortfall kan behandlas med fysioterapi, hjälpmedel och olika anpassningar.
 1. England JD, Asbury AK. Peripheral neuropathy. Lancet 2004; 363: 2151-61. PubMed  
 2. Rutkove SB. Overview of polyneuropathy. UpToDate, last updated May 12, 2014. UpToDate  
 3. Hanewinckel R, van Oijen M, Ikram MA, et al. The epidemiology and risk factors of chronic polyneuropathy. Eur J Epidemiol. 2016;31(1):5–20. PMID: 26700499 PubMed  
 4. Callaghan BC, Price RS, Feldman EL. Distal Symmetric Polyneuropathy: A Review. JAMA. 2015 Nov 24;314(20):2172-81. PMID: 26599185 PubMed  
 5. Gwathmey KG, Tracy JA, Dyck PJB. Peripheral Nerve Vasculitis: Classification and Disease Associations. Neurol Clin. 2019 May;37(2):303-333. PMID: 30952411 PubMed  
 6. Doughty CT, Seyedsadjadi R. Approach to peripheral neuropathy for the primary care clinician. Am J Med. 2018;131(9):1010–1016.
 7. Arnold ML. Steering Peripheral Neuropathy Workup. Phys Med Rehabil Clin N Am. 2018 Nov;29(4):761-776. doi: 10.1016/j.pmr.2018.06.010. Epub 2018 Sep 17. PMID: 30293629 PubMed  
 8. Mygland A, Monstad P. Chronic polyneuropathies in Vest-Agder, Norway. Eur J Neurol 2001; 8: 157-65. PubMed  
 9. Boerkoel CF, Takashima H, Garcia CA, et al. CMT and related neuropathies: mutation distribution and genotype-phenotype correlation. Ann Neurol 2002; 51: 190-201. PubMed  
 10. Behandling av kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati. Expertutlåtande. Janusinfo. Region Stockholm 2019. janusinfo.se  
 11. Watson JC, Dyck PJ, et al. Peripheral Neuropathy: A Practical Approach to Diagnosis and Symptom Management. Mayo Clin Proc. 2015 Jul;90(7):940-51. PubMed  
 12. Polyneuropati. VISS Stockholms Läns Landsting, hämtad 2019-11-01 www.viss.nu  
 13. Saperstein DS, Wolfe GI, Gronseth GS et al. Challenges in the identification of cobalamin-deficiency polyneuropathy. Arch Neurol 2003; 60: 1296-301. PubMed  
 14. Rosenberg NR, Portegies P, de Visser VM. Diagnostic investigation of patients with chronic polyneuropathy: evaluation of a clinical guideline. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2001; 71: 205-9. PubMed  
 15. Tankisi H, Pugdahl K, Fuglsang-Frederiksen A et al. Pathophysiology inferred from electrodiagnostic nerve tests and classification of polyneuropathies. Suggested guidelines. Clin Neurophysiol 2005; 116: 1571-80. PubMed  
 16. Said G. Value of nerve biopsy? Lancet 2001; 357: 1220-21. PubMed  
 17. Streckmann F, Zopf EM, Lehmann HC, et al. Exercise intervention studies in patients with peripheral neuropathy: a systematic review. Sports Med. 2014 Sep;44(9):1289-304. PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Tor Ansved, docent och specialist, Neurology clinic, Sophiahemmet, Stockholm
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim