Diabetesneuropati

 • Definition:Nervskador som senkomplikation till diabetes, oftast i benen. 
 • Förekomst:Upp till 50 % av personer med diabetes utvecklar diabetesneuropati.
 • Symtom:Vanligast är symmetriska smärtor, dysestestier och minskad känsel (hypestesi).
 • Kliniska fynd:Nedsatt känsel (monofilament, temperatur, vibrationssinne). Smärta vid beröring. 
 • Diagnostik:Anamnes och klinisk undersökning är viktigast. I vissa fall kan provtagning och andra undersökningar övervägas. 
 • Behandling:God metabol kontroll. Smärtbehandling med antidepressiva och antiepileptika i första hand. 

Basfakta

Definition

 • Diabetesneuropati är nervskador som senkomplikation till diabetes:1-2
  • Polyneuropati, mononeuropati och autonoma neuropatier är vanliga former
  • Diabetes är den vanligaste orsaken till neuropati2-3
 • Neuropati är den viktigaste riskfaktorn för fotsår och amputationer hos patienter med diabetes mellitus. 
 • Tillståndet kan misstänkas hos alla med diabetes typ 2 och hos patienter som har haft diabetes typ 1 i >5 år.

Olika typer av diabetesneuropati

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.