Gå direkt till huvudinnehållet

Subduralhematom

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Hematom som dissekerar araknoidea från dura och som vanligen orsakas av avslitna bryggvener på grund av snabb rörelse vid trauma.
Förekomst:
Drabbar 1–20 per 100 000 personer per år. I åldersgruppen 70–79 år är incidensen särskilt hög.
Symtom:
Vid akut subduralhematom kan patienten vara medvetslös. Vid kroniskt subduralhematom är symtomen ofta fluktuerande med huvudvärk, trötthet, ökat sömnbehov, förvirring, minnessvårigheter och falltendens.
Kliniska fynd:
Eventuellt medvetandesänkning, mentala förändringar och motorisk fokalneurologi, eventuellt pupilldilatation.
Diagnostik:
DT-hjärna bekräftar diagnosen.
Behandling:
Utsättning/reversering av antikogulantia och trombocytaggregationshämmare i akutskedet. I första hand kirurgisk behandling. Konservativ behandling kan användas vid små och asymtomatiska hematom
 1. Yang W, Huang J. Chronic Subdural Hematoma: Epidemiology and Natural History. Neurosurg Clin N Am. 2017;28(2):205-210. PMID: 28325454 PubMed  
 2. Fletcher-Sandersjöö A, Skyrman S, Thelin E, Bartek J Jr. ABC om Handläggning av patienter med kroniskt subduralhematom. Lakartidningen. 2022;119:22007. Published 2022 Sep 19. PMID: 36117464 PubMed  
 3. Meagher RJ. Subdural hematoma. Medscape, last updated Jan 08, 2015. emedicine.medscape.com  
 4. Katano H, Kamiya K, Mase M, Tanikawa M, Yamada K. Tissue plasminogen activator in chronic subdural hematomas as a predictor of recurrence. J Neurosurg. 2006 Jan. 104(1):79-84. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 5. Gaist D, Rodríguez LAG, Hellfritzsch M, et al. Association of antithrombotic drug use with subdural hematoma risk. JAMA 2017; 317: 836-46. PMID: 28245322 PubMed  
 6. Kostanian V, Choi JC, Liker MA et al. Computed tomographic characteristics of chronic subdural hematomas. Neurosurg Clin N Am 2000; 11: 479-89. PubMed  
 7. Fransson M, Nilsson M, Ginstman F. ABC om Svår traumatisk hjärnskada. Lakartidningen.se 2020-06-16 lakartidningen.se  
 8. CRASH-3 trial collaborators. Effects of tranexamic acid on death, disability, vascular occlusive events and other morbidities in patients with acute traumatic brain injury (CRASH-3): a randomised, placebo-controlled trial published correction appears in Lancet. 2019 Nov 9;394(10210):1712. Lancet. 2019;394(10210):1713-1723. PMID: 31623894 PubMed  
 9. Sahyouni R, Goshtasbi K, Mahmoodi A, Tran DK, Chen JW. Chronic Subdural Hematoma: A Historical and Clinical Perspective. World Neurosurg. 2017;108:948-953. PMID: 28935548 PubMed  
 10. Davarian Y, Hansen-Schwartz, Sørensen P. Kronisk subduralt hæmatom. Ugeskr Læger 2004; 166: 2427-30. PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Magnus Olivecrona, överläkare, Neurokirurgiska kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim