Gå direkt till huvudinnehållet

Hjärntumörer hos vuxna

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Tumörer i CNS är en stor grupp av benigna, lågmaligna och högmaligna tumörer, som förekommer hos patienter i alla åldrar. Primära tumörer i hjärnan, och övriga delar av nervsystemet, finns av många typer.
Förekomst:
Incidensen av primärtumörer i hjärna och ryggmärg i Sverige är cirka 1 400 fall årligen.
Symtom:
Huvudvärk är sällan ett tidigt symtom, men blir ett framträdande symtom hos flertalet senare i förloppet. Initialt ofta mest framträdande i liggande ställning (morgonhuvudvärk). Andra typiska symtom kan vara illamående, kräkning, yrsel, kranialnervspareser och hydrocefalus. Efter hand ökande neurologiska symtom, personlighetsförändringar, ögonsymtom med risk för papillödem.
Kliniska fynd:
Kliniska fynd är relaterade till lokalisation och tillväxthastighet. Epileptiska anfall och fokalneurologiska bortfall kan vara tidiga tecken. Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården (RCC) .
Diagnostik:
MRT hjärna och histologisk undersöknig av tumören är de viktigaste diagnostiska hjälpmedlen.
Behandling:
Behandlingen omfattar kirurgi, strålbehandling, och i vissa fall cytostatika.
 1. Whittle IR, Smith C, Navoo P, Collie D. Meningiomas. Lancet 2004; 363: 1535-43.
 2. Wiemels J, Wrensch M, Claus EB. Epidemiology and etiology of meningioma. J Neurooncol 2010; 99: 307-14. pmid:20821343 PubMed  
 3. Degeneffe A, De Maertelaer V, De Witte O, et al. The Association Between Meningioma and Breast Cancer A Systematic Review and Meta-analysis. JAM Netw Open 2023; 6: e2318620. pmid:37326990 PubMed  
 4. Saeger W, Lüdecke DK, Buchfelder M, et al. Pathohistological classification of pituitary tumors: 10 years of experience with the German Pituitary Tumor Registry. Eur J Endocrinol 2007; 156: 203-16. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 5. Tumörer i hjärna och ryggmärg Nationellt vårdprogram. Regionala Cancercentrum i samverkan, hämtad 2023-10-19. www.cancercentrum.se  
 6. Perkins A, Liu G. Primary brain tumors in adults: diagnosis and treatment. Am Fam Physician. 2016 Feb 1;93(3):211-217B. PMID: 26926614 PubMed  
 7. Sora S, Ueki K, Saito N, Kawahara N, Shitara N, Kirino T. Incidence of von Hippell-Lindau disease in hemangioblastoma patients: The university of Tokyo hospital experience from 1954-1998. Acta Neurochir 2001; 143: 893-6. PubMed  
 8. Chen TC. Hereditary neurological tumor syndromes: clues to glioma oncogenesis? Neurosurg Focus 1998; 4: 1-7. PubMed  
 9. Frei P, Poulsen AH, Johansen C, et al. Use of mobile phones and risk of brain tumours: uppdate of Danish cohort study. BMJ 2011; 343: d6387. BMJ (DOI)  
 10. Salvatore JR, Weitberg AB, Mehta S. Nonionizing electromagnetic fields and cancer: a review. Oncology (Huntingt) 1996; 10: 563 - 74. PubMed  
 11. Little MP, Rajaraman P, Curtis RE et al. Mobile phone use and glioma risk: comparison of epidemiological study results with incidence trends in the United States. BMJ 2012. pmid:22403263 PubMed  
 12. Inskip PD, Mellemkjær L, Gridley G, Olsen JH. Incidence of intracranial tumors following hospitalization for head injuries (Denmark). Cancer Causes Control 1998; 9: 109 - 16. PubMed  
 13. Wong ET, Wu JK. Clinical presentation and diagnosis of brain tumors. UpToDate. Last updated Feb 2017. UpToDate  
 14. Varughese RK, Lind-Landström T, Habberstad AH et al. Mitosin and pHH3 predict poorer survival in astrocytomas WHO grades II and III. J Clin Pathol 2016; 69: 26-34. pmid:26188054 PubMed  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet
 • Tor Brommeland, dr. med., spesialist i nevrokirurgi ved Oslo Universitetssykehus Ullevål og Sørlandet Sykehus Kristiansand

Internationellt samarbete

 • Medibas har ett samarbete med redaktionerna i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) och Deximed. Deras texter är viktiga källor i Medibas revisionsarbete