Hjärntumörer hos barn

Basfakta

Definition

  • Hjärntumör är den vanligaste solida tumörformen hos barn under 15 år i Sverige.
  • Intrakraniella tumörer hos barn skiljer sig på många sätt från motsvarande tumörer hos vuxna.
  • Lokalisation:
    • Hos barn är nästan hälften av alla tumörerna lokaliserade till bakre skallgroppen1 trots att bara 15 % av det centrala nervsystemets vävnadsmassa ligger där
    • Hos vuxna finns tumörerna i och omkring storhjärnan2

Diagnos

Behandling

Prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.