Gå direkt till huvudinnehållet

Hjärntumörer hos barn

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Tumörer i det centrala nervsystemet inkluderar både icke-maligna och maligna tumörer i hjärna och ryggmärg.
Förekomst:
För barn <15 år är den årliga åldersstandardiserade incidensen i Sverige cirka 4 per 100 000.
Symtom:
Hos spädbarn kan det finnas få symtom utöver ökande huvudomkrets. Trycksymtom är vanligare hos äldre barn. Var uppmärksam på huvudvärk som är mest uttalad på morgnarna.
Kliniska fynd:
Vid klinisk undersökning kan eventuellt ataxi, diplopi, nystagmus, dysartri, felställningar i nacken och solnedgångsblick påvisas. Ibland finns hormonrubbningar. Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården (RCC) .
Diagnostik:
MRT hjärna och histologisk undersökning av tumören är de viktigaste diagnostiska hjälpmedlen.
Behandling:
Den primära behandlingen är kirurgi. Eventuellt strålbehandling och cytostatika.
 1. Lau C, Teo W-Y. Clinical manifestations and diagnosis of central nervous system tumors in children. UpToDate, last updated Jul 26, 2018. UpToDate  
 2. Lau C, Teo W-Y. Overview of the management of central nervous system tumors in children. UpToDate, last updated Nov 29, 2017. UpToDate  
 3. Statistikdatabas för cancer. Socialstyrelsen. Statistik hämtad 2020-03-03 sdb.socialstyrelsen.se  
 4. Gupta A, Dwivedi T. A Simplified Overview of World Health Organization Classification Update of Central Nervous System Tumors 2016. J Neurosci Rural Pract. 2017 Oct-Dec; 8(4): 629–641. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 5. Walter AW, Hancock ML, Pui CH, Hudson MM, Ochs JS, Rivera GK et al. Secondary brain tumors in children treated for acute lymphoblastic leukemia at St Jude Children`s Research Hospital. J Clin Oncol 1998; 16: 3761-7. PubMed  
 6. Taylor AJ, Little MP, Winter DL, et al. Population-based risks of CNS tumors in survivors of childhood cancer: the British Childhood Cancer Survivor Study. J Clin Oncol 2010; 28:5287. PubMed  
 7. Sora S, Ueki K, Saito N, Kawahara N, Shitara N, Kirino T. Incidence of von Hippell-Lindau disease in hemangioblastoma patients: The university of Tokyo hospital experience from 1954-1998. Acta Neurochir 2001; 143: 893-6. PubMed  
 8. Tumörer i hjärna och ryggmärg Nationellt vårdprogram. Regionala Cancercentrum i samverkan 2020. www.cancercentrum.se  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Michael Mazya, med dr och specialistläkare, Neurologiska kliniken, Karolinska universitetsjukhuset
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim