Gå direkt till huvudinnehållet

Hjärnmetastaser

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Hjärnmetastaser orsakas av hematogen spridning av cancersjukdom till hjärnan från en primärtumör som finns på en annan plats i kroppen.
Förekomst:
Cirka 20 % av alla patienter med cancer utvecklar hjärnmetastaser.
Symtom:
Neurologiska bortfallssymtom, psykisk förändring, huvudvärk, illamående, kräkningar och trötthet.
Kliniska fynd:
Fokalneurologiska bortfallssymtom och tecken på förhöjt intrakraniellt tryck.
Diagnostik:
MRT är den mest sensitiva undersökningen både vad gäller påvisande av små metastaser och differentialdiagnostik jämfört med andra cerebrala processer.
Behandling:
Behandlingsalternativ är kirurgi, stereotaktisk strålkirurgi, helhjärnstrålning, steroidbehandling och cytostatika. Målinriktad behandling och immunterapi är lovande nya behandlingsmetoder där forskning pågår.
 1. Achrol AS, Rennert RC, Anders C, et al. Brain metastases. Nat Rev Dis Primers. 2019;5(1):5. Published 2019 Jan 17. PMID: 30655533 PubMed  
 2. Bertolini F, Spallanzani A, Fontana A, Depenni R, Luppi G. Brain metastases: an overview. CNS Oncol. 2015;4(1):37-46. PMID: 25586424 PubMed  
 3. Statistik om nyupptäckta cancerfall 2020. Socialstyrelsen. Art.nr: 2021-12-7700. www.socialstyrelsen.se  
 4. Cagney DN, Martin AM, Catalano PJ, et al. Incidence and prognosis of patients with brain metastases at diagnosis of systemic malignancy: a population-based study. Neuro Oncol. 2017;19(11):1511-1521. PMID: 28444227 PubMed  
 5. Delattre JY, Krol G, Thaler HT et al. Distribution of brain metastases. Arch Neurol 1988; 45: 741-4. PubMed  
 6. Schellinger PD, Meinck HM, Thron A. Diagnostic accuracy of MRI compared to CT in patients with brain metastases. J Neurooncol 1999; 44: 275-81. PubMed  
 7. Meling TR, Helseth E, Unsgård G, Nakstad PH, Wester K. Hjernemetastaser hos voksne. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2179-82.
 8. Lagerwaard FJ, Levendag PC, Nowak PJCM, Eijkenboom WMH, Hanssens PEJ, Schmitz PIM. Identification of prognostic factors in patients with brain matastases: a review of 1292 patients. Int J Rad Oncol Biol Phys 1999; 43: 795-803. PubMed  
 9. Agboola O, Benoit B, Cross P, Da Silva V, Esche B, Lesiuk H et al. Prognostic factors derived from recursive partioning analysis (RPA) of Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) brain metastases trials applied to surgically resected and irradiated brain metastases cases. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1998; 42: 155-9. PubMed  
 10. Gaspar LE, Scott C, Murray K, Curran W. Validation of the RTOG recursive partitioning analysis (RPA) classification for brain metastases. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2000; 47: 1001-6. PubMed  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet
 • Tor Brommeland, dr. med., spesialist i nevrokirurgi ved Oslo Universitetssykehus Ullevål og Sørlandet Sykehus Kristiansand

Internationellt samarbete

 • Medibas har ett samarbete med redaktionerna i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) och Deximed. Deras texter är viktiga källor i Medibas revisionsarbete