Gå direkt till huvudinnehållet

Epiduralblödning

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Blödning och blodansamling mellan dura mater och kraniet efter skallskada.
Förekomst:
Ovanlig men allvarlig komplikation till skallskada.
Symtom:
Skallskada med medvetandeförlust. Hos några är medvetandeförlusten kortvarig, men efter en latensperiod kommer huvudvärk, illamående/kräkningar och tilltagande medvetslöshet.
Kliniska fynd:
Fokala neurologiska bortfall, anisokori, medvetandesänkning.
Diagnostik:
DT-undersökning bekräftar diagnosen.
Behandling:
I regel akut operation för att evakuera hematomet och stilla blödningen.
 1. Bullock MR, Chesnut R, Ghajar J, et al. Surgical management of acute epidural hematomas. Neurosurgery 2006; 58:S7. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 2. Liebeskind DS. Epidural hematoma. Medscape, last updated Apr 08, 2014. emedicine.medscape.com  
 3. Talbott JF, Gean A, Yuh EL, Stiver SI. Calvarial fracture patterns on CT imaging predict risk of a delayed epidural hematoma following decompressive craniectomy for traumatic brain injury. AJNR Am J Neuroradiol 2014; 35:1930. PubMed  
 4. Huisman TA, Tschirch FT. Epidural hematoma in children: Do cranial sutures act as a barrier?. J Neuroradiol 2008; 36: 93-7. PubMed  
 5. Ganz JC. The lucid interval associated with epidural bleeding: evolving understanding. J Neurosurg 2013; 118:739. PubMed  
 6. Cohen JE, Montero A, Israel ZH: Prognosis and clinical relevance of anisocoria-craniotomy latency for epidural hematoma in comatose patients. J Trauma 1996 Jul; 41(1): 120-2 PubMed  
 7. Fransson M, Nilsson M, Ginstman F. ABC om Svår traumatisk hjärnskada. Lakartidningen.se 2020-06-16 lakartidningen.se  
 8. De Souza M, Moncure M, Lansford T, Albaugh G, Tarnoff M, Goodman M, et al. Nonoperative management of epidural hematomas and subdural hematomas: is it safe in lesions measuring one centimeter or less?. J Trauma. 2007 Aug. 63(2):370-2.
 9. McBride W. Intracranial epidural hematoma in adults. UpToDate, last updated Jan 26, 2018. UpToDate  
 10. CRASH-3 trial collaborators. Effects of tranexamic acid on death, disability, vascular occlusive events and other morbidities in patients with acute traumatic brain injury (CRASH-3): a randomised, placebo-controlled trial published correction appears in Lancet. 2019 Nov 9;394(10210):1712. Lancet. 2019;394(10210):1713-1723. PMID: 31623894 PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Magnus Olivecrona, överläkare, Neurokirurgiska kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå