Gå direkt till huvudinnehållet

Fibularispares (peroneuspares)

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Skada på nervus fibularis, ofta efter kompression där nerven går runt fibulahuvudet.
Förekomst:
Relativt vanligt förekommande.
Symtom:
Akut droppfot och eventuellt parestesier/känselbortfall över fotryggen.
Kliniska fynd:
Förlamning av dorsalflektorer i fot och tår och känselnedsättning över fotryggen.
Diagnostik:
Klinisk bild och eventuellt neurofysiologisk undersökning.
Behandling:
Konservativ behandling, undantagsvis operation.
  1. Rutkove SB. Overview of lower extremity peripheral nerve syndromes. UpToDate, last updated Nov 26, 2018. UpToDate  
  2. Poage C, Roth C, Scott B. Peroneal Nerve Palsy: Evaluation and Management. J Am Acad Orthop Surg. 2016;24(1):1-10. PMID: 26700629 PubMed  
  3. Stevens F, Weerkamp NJ, Cals JW. Foot drop. BMJ. 2015;350:h1736. Published 2015 Apr 27. PMID: 25918354 PubMed  
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • Erik Stålberg, professor emeritus och läkare, institutionen för neurovetenskap, avd för klinisk neurofysiologi, Uppsala universitet
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim