Gå direkt till huvudinnehållet

Lesion av cutaneus femoris lateralis-nerven

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Skada på den sensoriska hudnerven anterolateralt på låret.
Förekomst:
Incidens är 33 fall per 100 000 patientår.
Symtom:
Domningar, parestesier och smärta i nervområdet.
Kliniska fynd:
Ibland nedsatt sensorik anterolateralt på låret. Positivt bäckekompressionstest. Normal benstyrka.
Diagnostik:
Baseras på typiska symtom och fynd. Kompletterande undersökningar är sällan nödvändigt. EMG kan göras vid misstanke om utfyllnad retroperitonealt eller roteffektion.
Behandling:
Tillståndet går ofta över spontant. I svåra fall kan det bli aktuellt med nervblockad eller kirurgi.
 1. Rutkove SB. Overview of upper extremity peripheral nerve syndromes. UpToDate, last updated Mar 09, 2015. UpToDate  
 2. Anderson BC. Meralgia paresthetica (lateral femoral cutaneous nerve entrapment). UpToDate, last updated Aug 22, 2013. UpToDate  
 3. Parisi TJ, Mandrekar J, Dyck PJ, Klein CJ. Meralgia paresthetica: relation to obesity, advanced age, and diabetes mellitus. Neurology 2011; 77:1538.PMID: 21975198. PubMed  
 4. Carai A, Fenu G, Sechi E et al.Anatomical variability of the lateral femoral cutaneous nerve: findings from a surgical series. Clin Anat. 2009; 22(3):365-70.PMID: 19173255. PubMed  
 5. Seror P, Seror R. Meralgia paresthetica: clinical and electrophysiological diagnosis in 120 cases. Muscle Nerve 2006; 33:650. PubMed  
 6. Mirovsky Y, Neuwirth M. Injuries to the lateral femoral cutaneous nerve during spine surgery. Spine (Phila Pa 1976) 2000; 25:1266.
 7. Park JW, Kim DH, Hwang M, Bun HR. Meralgia paresthetica caused by hip-huggers in a patient with aberrant course of the lateral femoral cutaneous nerve. Muscle Nerve 2007; 35:678.
 8. Fargo MV, Konitzer LN. Meralgia paresthetica due to body armor wear in U.S. soldiers serving in Iraq: a case report and review of the literature. Mil Med. 2007; 172(6):663-5. PMID: 17615854. PubMed  
 9. Wong CA, Scavone BM, Dugan S, et al. Incidence of postpartum lumbosacral spine and lower extremity nerve injuries. Obstet Gynecol 2003; 101:279. PubMed  
 10. Kho KH, Blijham PJ, Zwarts MJ. Meralgia paresthetica after strenuous exercise. Muscle Nerve 2005; 31:761.
 11. Harney D, Patijn J. Meralgia paresthetica: diagnosis and management strategies. Pain Med 2007; 8:669.
 12. Nouraei SA, Anand B, Spink G, O'Neill KS. A novel approach to the diagnosis and management of meralgia paresthetica. Neurosurgery. 2007; 60(4):696-700. PMID: 17415207. PubMed  
 13. Williams PH, Trzil KP. Management of meralgia paresthetica. J Neurosurg 1991; 74:76. PubMed  
 14. Tumber PS, Bhatia A, Chan VW. Ultrasound-guided lateral femoral cutaneous nerve block for meralgia paresthetica. Anesth Analg. 2008; 106(3):1021-2. PMID: 18292462. PubMed  
 15. Fowler IM, Tucker AA, Mendez RJ. Treatment of meralgia paresthetica with ultrasound-guided pulsed radiofrequency ablation of the lateral femoral cutaneous nerve. Pain Pract. 2012; 12(5):394-8.PMID: 22151457. PubMed  
 16. Tagliafico A, Serafini G, Lacelli F et al. Ultrasound-guided treatment of meralgia paresthetica (lateral femoral cutaneous neuropathy): technical description and results of treatment in 20 consecutive patients. J Ultrasound Med. 2011; 30(10):1341-6. PMID: 21968484. PubMed  
 • Erik Stålberg, professor emeritus och läkare, Institutionen för neurovetenskap, avd för klinisk neurofysiologi, Uppsala universitet

Tidigare sakkunniga

 • Espen Dietrichs, professor och avdelningsöverläkare, Universitetet i Oslo og Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo
 • Terje Johannessen, professor i allmänmedicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim