Cervikalt diskbråck

Basfakta

Definition

  • Ett cervikalt diskbråck är en utbuktning av nucleus puposus genom ett brott i anulus fibrosus i en disk i nacken.
  • Cervikal radikulopati är ett neurologiskt tillstånd som kännetecknas av dysfunktion av en cervikal spinalnerv, rötterna till nerven, eller båda.1-2
  • Flertalet patienter med symtomgivande cervikalt diskbråck har smärtor och/eller domningar som följer berörda myotom respektive dermatom.3
  • Behandlas i regel symtomatisk med analgetika och eventuell fysioterapi.3
  • Besvären går vanligen spontant i regress inom 4-6 månader. Det saknas dock bra studier över förloppet på lång sikt.3

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.