Gå direkt till huvudinnehållet

Cervikalt diskbråck, cervikal radikulopati

Senast reviderad:


Definition:
Smärta, nedsatt känsel, nedsatt kraft och/eller nedsatta reflexer till följd av inklämning/irritation av en nervrot i den cervikala ryggraden.
Förekomst:
Vanligast hos kvinnor och personer i 40–60 års ålder.
Symtom:
Radikulär smärta som ofta, men inte alltid, följer ett dermatom. Ibland nedsatt kraft/känsel. 
Kliniska fynd:
Nedsatt känsel, motorisk och nedsatta reflexer kan förekomma. 
Diagnostik:
Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd. Bilddiagnostik, i första hand MRT, kan användas om tillståndet inte blir bättre och om kirurgi övervägs. 
Behandling:
Smärtstillande läkemedel. Fysioterapi kan ge lindring. Kirurgi vid progression eller utebliven förbättring. 
 1. Thoomes EJ, van Geest S, van der Windt DA, et al. Value of physical tests in diagnosing cervical radiculopathy: a systematic review. Spine J. 2018;18(1):179-189. PMID:28838857. PubMed  
 2. Iyer S, Kim HJ. Cervical radiculopathy. Curr Rev Musculoskelet Med. 2016;9(3):272-280. PMID:27250042. PubMed  
 3. Radhakrishan K, Litchy WJ, O'Fallon WM, Kurland LT. Epidemiology of cervical radiculopathy: a population-based study from Rochester, Minnesota, 1976 through 1990. Brain 1994; 117: 325-35. PubMed  
 4. Childress MA, Becker BA. Nonoperative Management of Cervical Radiculopathy. Am Fam Physician. 2016;93(9):746-754. PMID:27175952. PubMed  
 5. Corey DL, Comeau D. Cervical radiculopathy. Med Clin North Am. 2014;98(4):791-xii. PMID:24994052. PubMed  
 6. Miyamoto H, Saura R, Doita M, Kurosaka M, Mizuno K. The role of cyclooxygenase-2 in lumbar disc herniation. Spine 2002; 27: 2477-83. PubMed  
 7. Matsumoto M, Chiba K, Ishikawa M, Maruiwa H, Fujimura Y, Toyama Y. Relationships between outcomes of conservative treatment and magnetic resonance imaging findings in patients with mild cervical myelopathy caused by soft disc herniations. Spine 2001; 26: 1592-8. PubMed  
 8. Mink JH, Gordon RE, Deutsch AL. The cervical spine: radiologist's perspective. Phys Med Rehabil Clin N Am 2003; 14: 493-548. PubMed  
 9. Han JJ, Kraft GH. Electrodiagnosis of neck pain. Phys Med Rehabil Clin N Am 2003; 14: 549-67. PubMed  
 10. Kjaer P, Kongsted A, Hartvigsen J, et al. National clinical guidelines for non-surgical treatment of patients with recent onset neck pain or cervical radiculopathy. Eur Spine J. 2017;26(9):2242-2257. PMID:28523381. PubMed  
 11. Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se  
 12. Ghasemi M, Masaeli A, Rezvani M, Shaygannejad V, Golabchi K, Norouzi R. Oral prednisolone in the treatment of cervical radiculopathy: A randomized placebo controlled trial. J Res Med Sci. 2013;18(Suppl 1):S43-S46. PMID:23961284. PubMed  
 13. Kuijper B, Trans JTJ, Beelen A, et al. Cervical collar or physiotherapy versus wait abd see policy for recent onset cervical radiculopathi: randomised trial. BMJ 2009; 339: b3883. BMJ (DOI)  
 14. Anderberg L, Annertz M, Persson L, Brandt L, Säveland H. Transforaminal steroid injections for the treatment of cervical radiculopathy: a prospective and randomised study. Eur Spine J 2007; 16: 321-8. PubMed  
 15. Cohen SP, Hayek S, Semenov Y, et al. Epidural Steroid Injections, Conservative Treatment, or Combination Treatment for Cervical Radicular Pain: A Multicenter, Randomized, Comparative-effectiveness Study. Anesthesiology. 2014 Nov;121(5):1045-55 PubMed  
 16. Patel KC, Gross A, Graham N, et al. Massage for mechanical neck disorders. Cochrane Database Syst Rev. 2012;(9):CD004871. Cochrane (DOI)  
 17. Nikolaidis I, Fouyas IP, Sandercock PA, Statham PF. Surgery for cervical radiculopathy or myelopathy. Cochrane Database Syst Rev 2010; :CD001466. Cochrane (DOI)  
 18. Fouyas IP, Statham PFX, Sandercock PAG. Cochrane review on the role of surgery in cervical spondylotic radiculomyelopathy. Spine 2002; 27: 736-47. PubMed  
 19. Hacker RJ, Cauthen JC, Gilbert TJ, Griffith SL. A prospective randomized multicenter clinical evaluation of an anterior cervical fusion cage. Spine 2000; 25: 2646-54. PubMed  
 20. Casha S, Fehlings MG. Clinical and radiological evaluation of the Codman semiconstrained load-sharing anterior cervical plate: prospective multicenter trial and independent blinded evaluation of outcome. J Neurosurg 2003; 99:Suppl: 264-70.
 21. Engquist M, Löfgren H, Öberg B, et al. Surgery versus nonsurgical treatment of cervical radiculopathy: a prospective, randomized study comparing surgery plus physiotherapy with physiotherapy alone with a 2-year follow-up. Spine (Phila Pa 1976). 2013;38(20):1715-1722. PMID:23778373. PubMed  
 22. Edwards CC II, Heller JG, Murakami H. Corpectomy versus laminoplasty for multilevel cervical myelopathy: an independent matched-cohort analysis. Spine 2002; 27: 1168-75. PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Max Tenne, med dr och överläkare, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus