Gå direkt till huvudinnehållet

Cervikalt diskbråck, cervikal radikulopati

Senast reviderad:

Senast reviderad av:Definition:
Smärta, nedsatt känsel, nedsatt kraft och/eller nedsatta reflexer till följd av inklämning/irritation av en nervrot i den cervikala ryggraden.
Förekomst:
Vanligast hos kvinnor och personer i 40–60 års ålder.
Symtom:
Radikulär smärta som ofta, men inte alltid, följer ett dermatom. Ibland nedsatt kraft/känsel. 
Kliniska fynd:
Nedsatt känsel, motorisk och nedsatta reflexer kan förekomma. 
Diagnostik:
Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd. Bilddiagnostik, i första hand MRT, kan användas om tillståndet inte blir bättre och om kirurgi övervägs. 
Behandling:
Smärtstillande läkemedel. Fysioterapi kan ge lindring. Kirurgi vid progression eller utebliven förbättring. 

Basfakta

Definition

Förekomst

Etiologi och patogenes

Predisponerande faktorer

ICD-10

ICD-10 Primärvård

Diagnos

Diagnoskriterier

Differentialdiagnoser

Anamnes

Kliniska fynd

Kompletterande undersökningar i primärvården

Andra undersökningar

När remittera?

Behandling

Behandlingsmål

Behandlingen i korthet

Egenbehandling

Läkemedelsbehandling

Annan behandling

Kirurgi

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

Komplikationer

Prognos

Uppföljning

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

Skriftlig patientinformation

Illustrationer

Källor

Referenser

Sakkunniga

  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

  • Max Tenne, med dr och överläkare, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus