Gå direkt till huvudinnehållet

Vadkramper

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Smärtsamma muskelsammandragningar i vadmuskulaturen.
Förekomst:
Mycket vanligt bland äldre personer.
Symtom:
Plötsligt insättande, ofta starkt smärtsamma sammandragningar i vadmuskulaturen, mest framträdande på natten.
Kliniska fynd:
Inga specifika kliniska fynd.
Diagnostik:
Typisk anamnes och uteslutning av andra underliggande somatiska sjukdomar.
Behandling:
Under akut anfall rekommenderas töjning eller massage av vaden. Muskeltöjning kan också göras i förebyggande syfte. Läkemedel har tveksam effekt, men kan prövas om egenbehandling inte har effekt och vadkramperna leder till sömnbesvär.
 1. Winkelman JW. Nocturnal leg cramps. UpToDate, last updated May 06, 2022. www.uptodate.com  
 2. Allen RE, Kirby KA. Nocturnal leg cramps. Am Fam Physician. 2012 Aug 15;86(4):350-5. PMID: 22963024. PubMed  
 3. Maisonneuve H, Chambe J, Delacour C et al. Prevalence of cramps in patients over the age of 60 in primary care : a cross sectional study. BMC Fam Pract 2016; Aug 12;17: 111. pmid:27520635 PubMed  
 4. Rabbitt L, Mulkerrin EC, O'Keeffe ST. A review of nocturnal leg cramps in older people. Age Ageing 2016. pmid:27515677 PubMed  
 5. Nygaard IH, Valbø A, Pethick SV, Bøhmer T. Does oral magnesium substitution relieve pregnancy-induced leg cramps?. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2008;141(1):23-26. PMID: 18768245 PubMed  
 6. Maquirriain J, Merello M. The athlete with muscular cramps: clinical approach. J Am Acad Orthop Surg. 2007;15(7):425-431. PMID: 17602031 PubMed  
 7. Schwellnus MP. Muscle cramping in the marathon : aetiology and risk factors. Sports Med. 2007;37(4-5):364-367. PMID: 17465609 PubMed  
 8. Hawke F, Sadler SG, Katzberg HD, Pourkazemi F, Chuter V, Burns J. Non-drug therapies for the secondary prevention of lower limb muscle cramps. Cochrane Database Syst Rev. 2021;5(5):CD008496. Published 2021 May 17. doi:10.1002/14651858.CD008496.pub3. PMID: 33998664 PubMed  
 9. Delacour C, Chambe J, Lefebvre F, et al. Association Between Alcohol Consumption and Nocturnal Leg Cramps in Patients Over 60 Years Old: A Case-Control Study. Ann Fam Med. 2018;16(4):296-301. PMID: 29987076 PubMed  
 10. Chan P, Huang TY, Chen YJ, et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled study of the safety and efficacy of vitamin B complex in the treatment of nocturnal leg cramps in elderly patients with hypertension. J Clin Pharmacol 1998; 38: 1151-4. PubMed  
 11. Voon WC, Sheu SH. Diltiazem for nocturnal leg cramps. Age Ageing 2001; 30: 91-2. PubMed  
 12. Garrison SR, Korownyk CS, Kolber MR, et al. Magnesium for skeletal muscle cramps. Cochrane Database Syst Rev. 2020;9(9):CD009402. Published 2020 Sep 21. doi:10.1002/14651858.CD009402.pub3. PMID: 32956536 PubMed  
 13. Luo L, Zhou K, Zhang J, Xu L, Yin W. Interventions for leg cramps in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2020;12(12):CD010655. Published 2020 Dec 4. doi:10.1002/14651858.CD010655.pub3. PMID: 33275278 PubMed  
 14. Man dog efter medicinering med kinin mot kramp i benet. Dagens Medicin 2003 www.dagensmedicin.se  
 15. El-Tawil S, Al Musa T, Valli H, . Quinine for muscle cramps. Cochrane Database Syst Rev 2015; Apr 5;(4): CD005044. pmid: 25842375 PubMed  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim