Gå direkt till huvudinnehållet

Läkemedelsutlöst/-inducerad huvudvärk

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Huvudvärk orsakad av läkemedel som används för att behandla huvudvärk.
Förekomst:
Prevalens cirka 1–2 %, men högre hos kvinnor och hos personer med kronisk huvudvärk.
Symtom:
Ofta föreligger en bilateral huvudvärk såsom vid spänningshuvudvärk. Migränliknande försämringar uppträder hos personer med bakomliggande migrän.
Kliniska fynd:
Ofta inga fynd som talar för tillståndet.
Diagnostik:
Diagnosen baseras på anamnes. En huvudvärksdagbok kan användas. Andra sekundära orsaker bör uteslutas. 
Behandling:
Information om tillståndet. Seponering (abrupt/gradvis) med ofta profylaktisk behandling under avvänjning eller senare. Icke-farmakologiska behandlingsmetoder.
 1. Diener HC, Dodick D, Evers S, et al. Pathophysiology, prevention, and treatment of medication overuse headache. Lancet Neurol. 2019;18(9):891–902. PMID:31174999. PubMed  
 2. Kristoffersen ES, Lundqvist C. Medication-overuse headache: epidemiology, diagnosis and treatment. Ther Adv Drug Saf 2014;5:87-99. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 3. Dodick DW. Chronic daily headache. N Engl J Med 2006; 354: 158-65. PubMed  
 4. Wakerley BR. Medication-overuse headache. Pract Neurol. 2019;19(5):399–403. PMID:31273078. PubMed  
 5. Linde M, Stovner LJ, Zwart JA, Hagen K.Time trends in the prevalence of headache disorders. The Nord-Trondelag Health Studies (HUNT 2 and HUNT 3). Cephalalgia. 2011 Apr;31(5):585-96 PubMed  
 6. Dyb G, Holmen TL, Zwart JA. Analgesic overuse among adolescents with headache: the Head-HUNT-Youth Study. Neurology 2006; 66:198-201. PMID:16434653 PubMed  
 7. Munksgaard SB, Madsen SK, Wienecke T. Treatment of medication overuse headache-A review. Acta Neurol Scand. 2019;139(5):405–414. PMID:30710346. PubMed  
 8. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Läkemedelsutlöst huvudvärk. 2019-04-11 (Hämtad 2020-01-28). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 9. Vandenbussche N, Laterza D, Lisicki M, et al. Medication-overuse headache: a widely recognized entity amidst ongoing debate. J Headache Pain. 2018;19(1):50. PMID:30003412. PubMed  
 10. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia 2018; 38:1. PubMed  
 11. Kristoffersen ES, Straand J, Vetvik KG, et al. Brief intervention for medication-overuse headache in prmary care. The BIMOH study: a double-blind pragmatic cluster randomised parallel controlled trial. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2014. doi:10.1136/jnnp-2014-308548 DOI  
 12. Katsarava Z, Diener HC, Limmroth V. Medication overuse headache: a focus on analgesics, ergot alkaloids and triptans. Drug Saf 2001; 24: 921-7. PubMed  
 13. Katsarava Z, Fritsche G, Muessig M, Diener HC, Limmroth V. Clinical features of withdrawal headache following overuse of triptans and other headache drugs. Neurology 2001; 57: 1694-8. Neurology  
 14. Engelstoft IMS, Carlsen LN, Munksgaard SB, et al. Complete withdrawal is the most feasible treatment for medication-overuse headache: A randomized controlled open-label trial. Eur J Pain 2019; 23: 1162-70. PMID: 30793412 PubMed  
 15. de Goffau MJ, Klaver ARE, Willemsen MG, et al. The Effectiveness of Treatments for Patients With Medication Overuse Headache: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Pain. 2017;18(6):615–627. PMID:28007591. PubMed  
 16. Carlsen LN, Munksgaard SB, Nielsen M, et al. Comparison of 3 Treatment Strategies for Medication Overuse Headache: A Randomized Clinical Trial. JAMA Neurol. 2020;77(9):1069-1078. PMID:32453406. PubMed  
 17. Carlsen LN, Munksgaard SB, Jensen RH, Bendtsen L. Complete detoxification is the most effective treatment of medication-overuse headache: A randomized controlled open-label trial. Cephalalgia. 2018 Feb;38(2):225-236. PMID: 29050498 PubMed  
 18. Freitag FG, Lake A III, Lipton R, et al. Inpatient treatment of headache: an evidence-based assessment. Headache 2004; 44: 342-60. PubMed  
 19. Zeeberg P, Olesen J, Jensen R.. Probable medication-overuse headache: the effect of a 2-month drug-free period. Neurology 2006; 66: 1894-8. pmid:16707727 PubMed  
 20. Linde K, et al. Acupuncture for migraine prophylaxis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009; 1: CD001218. Cochrane (DOI)  
 21. Svenska huvudvärkssällskapet. Läkemedelsutlöst huvudvärk. Mars 2017 (Hämtad 2020-01-28). www.huvudvarkssallskapet.se  
 22. Hagen K, Albretsen C, Vilming ST, et al. Management of medication overuse headache: 1-year randomized multicentre open-label trial. Cephalalgia 2009; 29: 221-32. PMID: 18823363 PubMed  
 23. Katsarava Z, Muessig M, Dzagnidze A. Medication overuse headache: rates and predictors for relapse in a 4-year prospective study. Cephalalgia 2005; 25: 12-5. PubMed  
 24. Hagen K, Albretsen C, Vilming ST, et al. A 4-year follow-up of patients with medication-overuse headache previously included in a randomized multicentre study. J Headache Pain. 2011 Jun;12(3):315-22. pmid:21207237 PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Elisabet Waldenlind, docent och överläkare, Neurologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset