Gå direkt till huvudinnehållet

Moyamoya

Publicerad:


Definition:
Progressiv stenosering av perifera grenar från arteria carotis interna och bildning av karakteristiska nätverk av nya blodkärl. Nätverken ser ut som rökpuffar vid bildundersökning (moyamoya betyder rökpuff på japanska). Genetiska faktorer har stor betydelse för uppkomsten, framförallt i asiatiska länder. 
Förekomst:
Uppskattningsvis har i Sverige 1–3 barn moyamoya. Insjuknande sker antingen i barndomen (upp till 10 års ålder) eller i 30–40 års åldern. Moyamoya är vanligare bland personer med asiatiskt ursprung och dubbelt så vanligt bland kvinnor.
Symtom:
Huvudvärk. Symtom på stroke, exempelvis pares, sluddrigt tal eller synpåverkan.
Kliniska fynd:
Fokalneurologi till följd av stroke eller TIA. 
Diagnostik:
Angiografi eller MR-undersökning av hjärnans blodkärl. 
Behandling:
Huvudbehandling är kirurgi för att leda blodet förbi trånga artärer. Rehabilitering/habilitering om kvarstående sekvele har uppstått.