Gå direkt till huvudinnehållet

Cerebral ventrombos, sinustrombos

Senast reviderad:


Definition:
Trombos i en cerebral ven eller sinus.
Förekomst:
Ovanligt.
Symtom:
Vanligen subakut, nytillkommen huvudvärk som är tilltagande. Andra neurologiska fynd kan förekomma. 
Kliniska fynd:
Ökad huvudvärk i liggande, vid hosta och vid Valsalva.
Diagnostik:
Diagnosen ställs med hjälp av bilddiagnostik.
Behandling:
Består av antikoagulantiabehandling.
  1. Capecchi M, Abbattista M, Martinelli I. Cerebral venous sinus thrombosis. J Thromb Haemost. 2018;16(10):1918-1931. PMID:29923367. PubMed  
  2. Johnsen HJ, Vorhaug A, Kvistad KA. Cerebral venetrombose: diagnostikk og behandling. Tidsskr Nor Laegeforen 2007; 127: 1069-73. Tidsskrift for Den norske legeforening  
  3. Sundholm A, Träisk F, Hellgren K, et al. Idiopatisk intrakraniell hyper­tension – riktlinjer saknas ännu. Läkartidningen. 2019,116:FI3R. www.lakartidningen.se  
  4. Coutinho J, de Bruijn SF, Deveber G, Stam J. Anticoagulation for cerebral venous sinus thrombosis. Cochrane Database Syst Rev. 2011;2011(8):CD002005. PMID:10.1002/14651858.CD002005.pub2. Cochrane (DOI)  
  5. Al Rawahi B, Almegren M, Carrier M. The efficacy and safety of anticoagulation in cerebral vein thrombosis: A systematic review and meta-analysis. Thromb Res. 2018;169:135-139. PMID:21833941. PubMed  
  6. Feher G, Illes Z, Komoly S, Hargroves D. Novel oral anticoagulants in the treatment of cerebral venous thrombosis. Int Angiol. 2015 May 21. PMID:25994451. PubMed  
  7. Marshall AL, Connors JM. Anticoagulation for noncardiac indications in neurologic patients: comparative use of non-vitamin k oral anticoagulants, low-molecular-weight heparins, and warfarin. Curr Treat Options Neurol. 2014 Sep;16(9):309 . pmid:25038005 PubMed  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas