Gå direkt till huvudinnehållet

Språk- och talstörningar

Senast uppdaterad: Publicerad:
Sakkunnig:


  1. Tester för att utreda afasi. SBU:s Upplysningstjänst. 2014-10-29.
  • Håkan Widner, adj professor och överläkare, Neurologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus

Tidigare sakkunniga

  • Espen Dietrichs, professor och avdelningsöverläkare, universitetet i Oslo och Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo
  • John-Anker Zwart, läkare – stipendiat, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • Terje Johannessen, professor i allmänmedicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim