Medvetslöshet eller nedsatt medvetande

Basfakta

Definition

  • Det är en gradvis övergång från vaket tillstånd till djup koma, och delas in enligt följande.
  • Somnolens:
    • Patienten är dåsig, kan lätt väckas och kan hållas vaken en stund, reagerar adekvat på frågor
  • Stupor:
    • Patienten reagerar med avvärjningsrörelser på smärtstimuli, kan väckas och följa enkla uppmaningar, men somnar direkt när han/hon blir lämnad ifred
    • Reflexerna finns kvar, men är inte nödvändigtvis normala
  • Koma:

Differentialdiagnoser

Anamnesen

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.