Gå direkt till huvudinnehållet

Medvetslöshet eller nedsatt medvetande

Senast uppdaterad: Publicerad:
Sakkunnig:


  • Håkan Widner, adj professor och överläkare, Neurologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus

Tidigare sakkunniga

  • John-Anker Zwart, läkare – stipendiat, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • Terje Johannessen, professor i allmänmedicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • Espen Dietrichs, professor och avdelningsöverläkare, universitetet i Oslo och Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo