Hicka

Basfakta

Definition

  • Ofrivilliga, periodiska kontraktioner av diafragma, stämband, bröstkorg och samtidig reflektorisk tillslutning av glottis.

Differentialdiagnoser

Åtgärder och råd


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.