Gå direkt till huvudinnehållet

Hemisymtom

Senast reviderad:


  1. Sandén J, Dryver E. ABC om Svaghet på akuten Approach to Weakness in the Emergency Department. Lakartidningen. 2020;117:20068. Published 2020 Nov 23. PMID: 33230807 PubMed  
  2. Up to date: Approach to the patient with sensory loss Mar 2023 (hämtad 2023-04-06) www.uptodate.com  
  3. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Cerebral pares 2023-08-23 (hämtad 2023-04-06) www.nationelltklinisktkunskapsstod.se  
  4. Nationellt vårdprogram Tumörer i hjärna och ryggmärg, RCC. 2020-01-14 (hämtad 2023-04-06) kunskapsbanken.cancercentrum.se  
  5. Miyan M, Skeppholm M, Möller H. ABC om Cervikal myelopati. Lakartidningen. 2021;118:21122. Published 2021 Oct 27.PMID: 34708858 PubMed  
  • Veronica Pahlberg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas