Gå direkt till huvudinnehållet

Förlamning

Senast reviderad:


 1. Sandén J, Dryver E. ABC om Svaghet på akuten Approach to Weakness in the Emergency Department. Lakartidningen. 2020;117:20068. Published 2020 Nov 23.PMID: 33230807 PubMed  
 2. Campbell MC, Smakowski A, Rojas-Aguiluz M, et al. Dissociation and its biological and clinical associations in functional neurological disorder: systematic review and meta-analysis. BJPsych Open. 2022;9(1):e2. Published 2022 Dec 1. doi:10.1192/bjo.2022.597PMID: 36451595 PubMed  
 3. Sjöström C. Funktionella somatiska symtom kräver biopsykosocial kompetens - Organiserade team ger bättre vårdresultat – en vändpunkt kan vara att patient och läkare kan enas om en förklaringsmodell Functional somatic symptoms - a large patient group in need of biopsychosocial competencies. Lakartidningen. 2018;115:E7UE. Published 2018 Sep 17.PMID: 30226625 PubMed  
 4. Up to Date. Overview of upper extremity peripheral nerve syndromes. Seward B Rutkove. Mar 2023 (hämtad 2023-04-17) www.uptodate.com  
 5. Shahrokhi M, Asuncion RMD. Neurologic Exam. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; January 16, 2023.PMID: 32491521 PubMed  
 6. E Lundén, Konversionssyndrom ett syndrom som hamnat mellan stolarna. Neurologi i Sverige nr 2 – 11. www.neurologiisverige.se  
 7. UpToDate. J.Stone, M. Sharpe. Conversion disorder in adults: Clinical features, assessment, and comorbidity. Mar 2021 (hämtad 2023-04-19). www.uptodate.com  
 8. Fredrikson S, Ekbom K. "Armar-uppåt-sträck" bättre än "Grassets test" "Arms up and stretch" better than the "Grasset test". Lakartidningen. 2006;103(13):1046.PMID: 16646227 PubMed  
 9. Daum C, Aybek S. Validity of the "Drift without pronation" sign in conversion disorder. BMC Neurol. 2013;13:31. Published 2013 Apr 1. doi:10.1186/1471-2377-13-31PMID: 2354805 PubMed  
 10. Nationellt vårdprogram Tumörer i hjärna och ryggmärg, RCC. 2020-01-14 (hämtad 2023-04-17) kunskapsbanken.cancercentrum.se  
 • Veronica Pahlberg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas