Gå direkt till huvudinnehållet

Korea

Senast uppdaterad: Publicerad:


Vad är korea?

Korea är beteckningen på ett besvärande neurologiskt tillstånd med ofrivilliga och okontrollerade rörelser av armar eller ben. Typiska drag vid rörelserna är att de är (1) oregelbundna, (2) snabba, (3) asymmetriska och (4) kortvariga.

Rörelserna vid korea är helt utan ändamål, men personerna som har korea försöker ofta kamouflera dem så att de ser planerade ut. Denna typ av ofrivilliga rörelser visas vid fyra olika sjukdomar:

  • Huntingtons sjukdom: En ärftlig sjukdom som kan börja i olika åldrar. Man kan vara helt symtomfri i många år innan korea visar sig. Debuterar ofta mellan 20–50-årsåldern, men kan variera betydligt. Förekomst i de flesta europeiska folkgrupper uppges till 4–8 per 100 000. I Sverige finns det cirka 1 000 personer med Huntingtons sjukdom, men alla i en familj kring en patient är påverkade av sjukdomen.
  • Reumatisk korea: Förekommer hos barn och unga. Mycket sällsynt och uppträder vanligen sent efter en infektion med streptokockbakterier. Tillståndet är övergående och godartat.
  • Senil korea: Bara hos äldre, och beror på åldersförändringar i hjärnan.
  • Rörelsestörningar som orsakas av läkemedel: Rörelsestörningar kommer som en biverkan från läkemedel. De vanligaste läkemedlen är mediciner mot Parkinsons sjukdom (vanligast), epilepsimediciner och neuroleptika, det vill säga läkemedel mot allvarliga psykotiska sjukdomar.

Varför ofrivilliga rörelser?

Orsaken till denna typ av rörelsestörning är störd aktivitet eller överaktivitet i ett område i hjärnan som kallas basala ganglierna. Detta hjärnområde har en viktig roll för att planera, och utföra rörelser och andra muskelaktiviteter i kroppen. Vid rubbningar i de basala ganglierna påverkas samspelet mellan musklerna och muskelaktivitet kan starta utan att man önskar det.

Huntingtons sjukdom är en ärftlig sjukdom som karaktäriseras av abnorma ofrivilliga rörelser, beteenderubbningar, och psykiatriska symtom. Med tiden ökar risken att patienten utvecklar demens. Ärftligheten är sådan att varje barn till en person med arvsanlag för Huntingtons sjukdom, har 50 % risk för att ärva detta, oberoende av kön. Tillståndet utvecklar sig vanligen i vuxen ålder och har man det sjuka arvsanlaget (genen) är sannolikheten att utveckla sjukdomen 100 %.

Läkemedelsinducerad korea orsakas vanligen av för kraftig dosering av parkinsonpreparat som levodopa  och dopaminagonister. Tillståndet går tillbaka vid nedtrappning av dosen.

Vilka sjukdomar kan man få vid korea?

Korea kan drabba alla delar av kroppen. Armar och ben är mest utsatta, men tunga och ansikte drabbas också ofta. Musklerna är oftast inte spända, men har en pågående muskelaktivitet. Symtomen vid korea är vanligen besvärande, påverkar funktion och utgör en psykisk belastning för patienterna.

Diagnos

Diagnosen ställs utifrån typiska ofrivilliga rörelser och fynd vid läkarundersökningen. Vid Huntingtons sjukdom kan det utföras en ärftlighetstest (DNA-test) som med säkerhet bekräftar diagnosen. Testen kan också avslöja om man har ärvt gener som ger sjukdomen, innan den bryter ut.

Behandling

Korea är sällsynt, och utredning och behandling sker alltid hos specialist (neurolog) på sjukhus. Huvudprincipen vid behandlingen är att dämpa aktiviteten i de basala ganglierna så att rörelsestörningarna avtar. Läkemedlen hör till en grupp mediciner som kallas dopaminantagonister. Antidepressiva medel kan vara aktuell behandling, eftersom många utvecklar depression.

Prognos

Huntingtons korea är en kronisk och allvarlig sjukdom med ständig försämring efter hand, och efter hand utvecklas ofta demens. Antal levnadsår efter sjukdomsstart uppges vara 10–25 år. Reumatisk korea är övergående och varar vanligen 10–15 veckor. Medikamentell korea förbättras efter att man slutar med det utlösande läkemedlet.

Vill du veta mer?