Gå direkt till huvudinnehållet

Vilka är symtomen vid Parkinsons sjukdom?

Parkinsons sjukdom debuterar ofta gradvis och smygande. De första symtomen kan verka obegripliga och irriterande, och det kan ta lång tid innan man förstår att de orsakas av en sjukdom.

Senast reviderad:


Vilka är de karakteristiska symtomen?

I början av sjukdomsförloppet är det vanligt att känna sig trött och många beskriver en lätt sjukdomskänsla i kroppen. Man kan känna sig darrig och ha svårt att resa sig upp från sittande ställning. Rösten kan förändras och handstilen kan bli något krampaktig. Det är också vanligt att känna sig lättirriterad eller deprimerad utan någon tydlig grund.

Ofta lägger familj och vänner märke till symtomen innan patienten själv gör det. De kan i tidigare skede uppmärksamma att patientens ansiktet blir mer uttryckslöst (så kallat "maskansikte"), att rörelserna blir stelare och att gången blir mer ostadig.

Efterhand som sjukdomen utvecklas blir de karakteristiska skakningarna mer markerade, och vanliga sysslor kan bli svåra att utföra. Man kan till exempel skaka så pass mycket att kaffet skvalpar ur koppen, eller att man inte kan hålla tidningen tillräckligt stilla för att läsa. Karaktäristiskt för Parkinsons sjukdom är att skakningarna är som värst vid avslappnat tillstånd. De flesta parkinsonpatienter söker hjälp första gången för darrningarna.

Huvudsymtomen vid Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom skiljer sig från patient till patient. Olika symtom kan dominera hos olika personer. Vissa försämras mycket snabbt under kort tid, medan andra kan gå i flera år utan att lida av några större besvär. Symtom från kroppens rörelseapparat är ofta ensidiga i början. Det finns fyra symtom som är mycket karakteristiska för sjukdomen. Dessa symtom kan också orsakas av andra sjukdomar än Parkinsons sjukdom. Om minst två av symtomen nedan finns, betecknas det som parkinsonism. Diagnosen Parkinsons sjukdom förutsätter parkinsonism präglat av långsamma rörelser i kombination med antingen stela rörelser och/eller skakningar i vila (vilotremor), samt ytterligare diagnoskriterier.

Skakningar

Skakningar (tremor) är ofta det mest dominerande symtomet vid Parkinsons sjukdom. Det är mest framträdande i tummen och pekfingret, som går fram och tillbaka i en fast rytm, oftast omkring 3–5 rundor i sekunden. Detta kallas "pillertrillarskakning". Skakningarna är mest uttalade i vila eller vid stress. I de flesta fall försvinner skakningarna vid sömn. Skakningar kan även förekomma i fötterna, underbenen, benen, huvudet, tungan och efterhand som sjukdomen utvecklas kan hela kroppen komma att påverkas.

Stela rörelser

De flesta personer med Parkinsons sjukdomen upplever stelhet (rigiditet). Det kan kännas som om något gör motstånd mot rörelserna. Samtliga leder i kroppen är i nära relation med muskler. På den ena sidan av en led finns det muskler som ska böja leden, och på den motsatta sidan sträcker musklerna istället ut leden. När man till exempel ska böja knäleden, sker en kontraktion av de muskler som böjer knäet (flexion), medan musklerna som sträcker ut knäet (extension) slappnar av. Vid Parkinsons sjukdom tar även musklerna som utför sträckning emot signaler om att kontrahera. När man ska böja knäet måste man därför kämpa emot kraften från den motsatta muskeln, det är detta som gör att det känns tungt att utföra vissa rörelser och rörelsen blir ryckig. 

Långsamma rörelser

Det symtom som upplevs som värst av många patienter med Parkinsons sjukdom är problem med att sätta igång rörelser eller aktiviteter (hypokinesi) och långsamma viljestyrda rörelser (bradykinesi). Hos samma patient kan det här problemet av och till vara mycket uttalat, medan det andra gånger inte är några problem över huvud taget. Detta kallas on-off-fenomen. Problemen kan till exempel yttra sig genom att vardagliga aktiviteter som att klä på sig eller tvätta sig blir mycket svåra att utföra och dessutom tar mycket längre tid än vanligt.

Dålig balans

Dålig balans och koordination (postural instabilitet) är ett vanligt symtom vid Parkinsons sjukdom. Patienten har en ökad tendens att vilja falla framåt eller bakåt vid upprätt ställning. Vid gång kan det kännas som att man är på väg att falla framåt, vilket ofta resulterar i snabbare gång för att försöka få tillbaka balansen. Detta resulterar i en trippande gång med huvudet först, som är karakteristiskt för personer med Parkinsons sjukdom. Postural instabilitet kan med tiden göra det mycket svårt att gå. Patienten kan vara i behov av diverse hjälpmedel för att underlätta framkomligheten, till exempel en rollator eller rullstol.

Andra symtom

En rad andra symtom kan förekomma vid Parkinsons sjukdom. Vissa patienter märker inte av tilläggssymtomen, medan andra är mer besvärade av dessa än av huvudsymtomen.

Depression

Depression är ett vanligt problem vid Parkinsons sjukdom och kan uppstå tidigt i förloppet. Dessutom kan en del av de vanligaste läkemedlen mot sjukdomen förstärka depressionen.

Känslomässiga förändringar

Vissa personer med Parkinsons sjukdom plågas av ångest eller otrygghet. Andra besväras av initiativlöshet, pessimism eller dålig motivation. Irritabilitet är också ett vanligt symtom.

Minnesförlust och långsam tankegång

Hos vissa personer med Parkinsons sjukdom blir tankegången långsammare. De behöver längre tid för att tänka över saker och svara på frågor. Detta beror delvis på själva sjukdomen, men kan också vara ett av symtomen på depression. Förmågan att dra logiska slutsatser försvagas inte, det är bara tankeprocessen som går lite trögare.

Många, kanske de flesta, utvecklar olika grader av försämrade mentala funktioner. Vid tidpunkten för diagnosen har cirka 1/3 nedsatt minne. Åtta år efter diagnos av Parkinsons sjukdom har cirka 3/4 utvecklat demens.

Svårigheter att tugga och svälja

En del patienter upplever att det blir svårare att svälja och tugga vilket kan leda till att mat och saliv blir kvar i munnen.

Talproblem

Omkring hälften av parkinsonpatienterna upplever svårigheter med talet. Detta kan yttra sig som monotont tal, tvekan, upprepning och mycket snabbt tal.

Vattenkanstningsproblem och förstoppning

Vattenkastningsproblem, till exempel inkontinens eller svårigheter att kissa, förekommer hos vissa patienter med Parkinsons sjukdom. Detsamma gäller förstoppning. Dessa problem beror på rubbningar i regleringen av musklerna i urinblåsa och tarm.

Sömnproblem

Sömnproblemen kan ta sig uttryck på många olika sätt. Vissa har problem att somna på kvällen eller vaknar flera gånger under natten. Andra besväras av obehagliga drömmar.

Andra problem

Cirka 70 % av patienterna har försämrat luktsinne. Många har också nedsatt färgseende. Vissa upplever värmekänsla, vallningar, ökad svettning eller en brännande känsla i benen.

Vill du veta mer?