Gå direkt till huvudinnehållet

Egenbehandling och råd vid Parkinsons sjukdom

Senast reviderad:


Kost

Det finns inga särskilda näringsämnen eller vitaminer som visat sig minska besvären eller hindra sjukdomsutvecklingen vid Parkinsons sjukdom. En sund och sammansatt kost med mycket frukt, grönsaker och fisk är emellertid en fördel eftersom det bidrar till att hålla kroppen frisk, stark och fri från andra sjukdomar. Detta är rekommendationer som inte bara gäller för patienter med Parkinsons sjukdom. Vid kroniska sjukdomar, som till exempel Parkinsons sjukdom, är det dock extra viktigt att försöka hålla sig frisk och undvika andra sjukdomar.

Vissa forskare hävdar att patienter med Parkinsons sjukdom bör minska proteinnivån i kosten. Orsaken är att protein kan förhindra effekten av levodopa , som är det mest använda läkemedlet mot Parkinsons sjukdom. Detta råd är dock omdiskuterat eftersom minskat proteinintag kan ge bristsjukdomar och viktnedgång, något som kan ge väsentlig försvagning. Patienten rekommenderas att tala med sin läkare innan några större kostförändringar genomförs.

Särskilt viktigt för patienter med Parkinsons sjukdom är att börja äta långsammare. Orsaken är att många besväras av sväljsvårigheter och att de därför lättare sätter i halsen. Därför är det viktigt att sitta ner i lugn och ro och undvika att stressa när man äter.

Fysisk aktivitet och motion

Fysisk aktivitet är viktigt för patienter med Parkinsons sjukdom. Träning och övning stoppar inte sjukdomen eller dess utveckling, men gör det lättare att bemästra besvären den förorsakar, till exempel gångsvårigheter, balansproblem, problem med talet och muskelsvaghet.

Träningen kan till exempel bestå av rörelseövningar, muskelträning (till exempel motståndsträning), gångträning och övningar för att kunna utföra vardagliga sysslor. En fysioterapeut kan lära ut övningar som man senare kan göra på egen hand. Behandling med fysioterapeut är gratis för patienter med Parkinsons sjukdom.

Patienter med Parkinsons sjukdom rekommenderas att träna på praktiska sysslor för att upprätthålla funktionen. För bästa effekt bör man försöka röra på sig regelbundet. Det gäller inte bara att använda armar och ben, utan även musklerna i ansiktet och munnen. Problem med talet kan ofta minskas genom att göra regelbundna grimaser och ansiktsövningar.

På många platser finns det egna träningsgrupper som är särskilt utformade för personer med Parkinsons sjukdom. Här kan man få vägledning av en erfaren instruktör, samtidigt som man träffar andra människor med sjukdomen.

Anpassning i hemmet och på jobbet

Det finns en rad hjälpmedel för att underlätta de dagliga aktiviteterna. Det kan vara redskap som gör det lättare att skriva, gåstöd och förhöjda toalettsitsar. Ett rehabiliteringsteam gör i regel en primär bedömning och kan erbjuda patienten bland annat fysioterapi och arbetsterapi, samt bistå med enklare hjälpmedel. Hjälpmedelscentralerna, som man kan komma i kontakt med efter remiss från sjukvården, kan föreslå utrustning som kan hjälpa i vardagen.

Vill du veta mer?