Gå direkt till huvudinnehållet

Primära hjärntumörer – gliom

Karakteristiska gemensamma drag för gliom är tendensen till diffus inväxt (infiltration) i hjärnan.

Faktagranskad av: Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Med primära hjärntumörer avses tumörer som uppstår i hjärnan eller hjärnhinnorna. Gliom är den vanligaste typen av hjärntumörer.
Fram till nyligen trodde man att en tumör uppstår till följd av förändringar i en normal, mogen cell i nervsystemet. Nu har det visats att det finns stamceller i hjärnan som kan utvecklas till neuroner, astrocyter eller oligodendrocyter. Detta har lett till att många nu tror att gliom utvecklas från nervsystemets stamceller.

Karakteristiska gemensamma drag är tendensen till diffus inväxt (infiltration) i hjärnan, vilket begränsar möjligheten att ta bort tumörerna genom kirurgisk behandling, och att de mycket sällan sprider sig (metastaserar) till andra organ.

Astrocytom

Det vanligaste gliomet är astrocytomet. Det kan förekomma i de flesta delar av hjärnan. Ibland förekommer astrocytom även i ryggmärgen. Oftast finns det i huvuddelen av hjärnan, storhjärnan (cerebrum). Människor i alla åldrar kan utveckla astroctyom, men är vanligast bland vuxna, särskilt medelålders män. Astrocytom indelas i fyra grader från den "snällaste" (grad 1) till de mest "elakartade" (grad 4).

Ependymom

De här tumörerna börjar i ependymet, celler som klär de inre hålrummen i hjärnan (hjärnventriklarna). I ventriklarna produceras och lagras den vätska som skyddar hjärnan och ryggmärgen (cerebrospinalvätskan), denna vätska har som huvuduppgift att skydda mot stötar och tillföra vävnaden näring. Ependymom utgör en sällsynt typ av gliom och kan finnas var som helst i hjärnan eller ryggmärgen, men de är vanligast i huvuddelen av hjärnan, cerebrum. Ependymom kan sprida sig från hjärnan till ryggmärgen via cerebrospinalvätskan. Människor i alla åldrar kan få ependymom, inklusive barn. Tumörer på undersidan av hjärnan är vanligare hos barn. Ependymom i ryggmärgen utgör mer än hälften av alla ryggmärgstumörer hos vuxna.

Oligodendrogliomer

Dessa primära hjärntumörer börjar i de hjärnceller som kallas oligodendrocyter. De ger stöd och näring till de celler som överför nervimpulser. Den här typen av tumörer finns normalt i cerebrum, huvuddelen av hjärnan. Oligodendrogliom är vanligare bland vuxna men förekommer även bland barn. Män drabbas i större utsträckning än kvinnor.

Blandade gliom

Blandade gliom är hjärntumörer som utgår från fler än en typ av hjärnceller, det vill säga från astrocyter, ependymalceller och/eller oligodendrocyter. Det vanligaste stället där blandade gliom uppträder är i huvuddelen av hjärnan. Som andra gliom kan de sprida sig till andra delar av hjärnan. Även om blandade gliom är vanligare bland vuxna förekommer de också hos barn. De är vanligare bland män än kvinnor.

Vill du veta mer?