Gå direkt till huvudinnehållet

Skada på radialisnerven, radialispares

Senast uppdaterad: Publicerad:


Vad är radialispares?

N. radialis är förkortning för nervus radialis. Denna nerv går från nacken, ner över armen och ut i fingrarna. I nerven går det dels fibrer som förmedlar sinnesintryck (sensoriska) från armen, dels fibrer som förmedlar information från centrala nervsystemet till musklerna (motoriska).

Pares betyder delvis förlamning. Oftast beror radialispares på en nervskada någonstans efter nervens förlopp mellan nacken och handen så att impulsöverföringen blir störd.

Radialispares kan uppstå på flera sätt men det vanliga är att nerven kommer i kläm eller skadas någonstans i armen. Det mest förekommande är att personer som är berusade somnar med armen i en ogynnsam position. Typiskt är att armen hänger slappt ner från sängkanten så att sängen utövar ett tryck mot överarmen. Nerven kan då bli klämd mellan överarmsbenet och sängkanten. Benämningen för detta på engelska är ”Saturday night palsy”. Pares av nerven kan även uppstå om du får axeln ur led, vid överarmsfraktur, eller om nerven kläms i armbågsregionen eller i handleden (handcuff neuropati).

Vilka är symtomen på radialispares?

Ett typiskt symtom är det som kallas dropphand. Det vill säga att du förlorar förmågan att sträcka ut handled och fingrar. Dessutom märker du att känseln är nedsatt i tumme, pekfinger och långfinger. Känseln på handryggen är också nedsatt.

Diagnos

Denna diagnos är vanligen enkel att ställa för läkaren. Utifrån sjukdomshistorien och en enkel undersökning kan läkaren avgöra detta. Men ibland kan diagnosen vara svår att ställa, till exempel vid smärttillstånd i armbågen. Tillståndet kan då vara svårt att skilja från tennisarmbåge.

Vid osäkerhet om diagnosen eller vid dåligt tillfrisknande kan det vara aktuellt att utföra en magnetkameraundersökning av armen. Även mätningar av nervledningshastigheten och muskelfunktionen kan undantagsvis vara nödvändig.

Behandling

Detta är ett tillstånd som vanligen försvinner av sig själv inom några veckor. Du märker att funktionen förbättras gradvis. Under den här perioden kan det vara bra att ha en skena som håller handleden lätt sträckt för att underlätta användningen av handen. I sällsynta fall blir paresen bestående.

Vid långvariga smärttillstånd där orsaken är inklämning av nerven, till exempel i armbågsregionen, kan det vara nödvändigt med operation för att avlägsna trycket på nerven.

Prognos

De flesta (90 %) med Saturday night palsy blir helt bra inom sex till åtta veckor. Vid inklämning av nerven i armbågen (neuropati i interosseus posterior) tar läkningen något längre tid (tre till sex månader). Radialisskada vid sluten överarmsfraktur har god prognos, liksom radialisskada hos nyfödda.

Vill du veta mer?