Gå direkt till huvudinnehållet

Ögonmigrän

Upprepade synstörningar, som nästan alltid uppstår i enbart ena ögat, kan vara så kallad ögonmigrän.

Mats Halldin, medicine doktor och ST-läkare i allmänmedicin, Stockholm

Senast reviderad:


Fakta om ögonmigrän

 • Vid ögonmigrän påverkas synen och synfältet. 
 • Symtomen kan vara synbortfall eller att synfältet är påverkat. Många ser blinkande ljus, sick-sackformade flimmer i kanten av synfältet och olika färgupplevelser.
 • Symtomen beror på att kärlen som förser ögonen med blod plötsligt drar ihop sig.
 • Det är viktigt att man (framför allt första gången) får en korrekt diagnos vid ögonmigrän, då symtomen ibland kan förväxlas med stroke, tumör eller andra allvarliga tillstånd.
 • För de flesta behövs ingen läkemedelsbehandling, det kan räcka med att vila ögonen i ett rum med dämpad belysning. 
 • Prognosen är god. Komplikationer är mycket sällsynta.

Vad är ögonmigrän?

"Klassisk" migrän är en kronisk neurologisk sjukdom med återkommande episoder av intensiv, ensidig och pulserande huvudvärk. Men vissa typer av migrän leder inte till huvudvärk, utan drabbar främst synen.

Upprepade synstörningar, som nästan alltid uppstår i enbart ena ögat, kan vara så kallad ögonmigrän (den medicinska termen är retinal eller okulär migrän). Vid ögonmigrän påverkas synen och synfältet. Både hur synsymtomen upplevs och hur ofta de uppkommer varierar mellan olika personer.

Symtom

Symtom på ögonmigrän

Ögonmigrän kan upplevas på olika sätt, exempelvis som hastiga episoder av synbortfall eller inskränkning/nedsättning av synfältet. Många får påverkan på synen som blinkande ljus, sick-sackformade flimmer i kanten av synfältet och olika färgupplevelser.

Skillnad mellan ögonmigrän och "vanlig" migrän

Ögonmigrän skiljer sig från den "vanliga" migränens aurafenomen som innebär förändringar av synen eller andra sinnen, som talsvårigheter eller koordinationsproblem. Vid ögonmigrän är alltså symtomen begränsade till ögonområdet och oftast enbart ena ögat. Vissa kan få migränhuvudvärk efteråt, men de flesta får det inte. Det kan vara obehagligt att få ögonmigrän men den brukar gå över snabbt utan komplikationer.

Orsak

Orsaken till ögonmigrän skiljer sig inte från "vanlig" migrän, som beror på att kärlen som förser ögonen med blod plötsligt drar ihop sig, till exempel på grund av:

 • Stress
 • Påtaglig trötthet
 • Hormonförändringar
 • Temperaturförändringar
 • Fysisk aktivitet

När blodkärlen sedan slappnar av och blodtillförseln återställs återkommer synen – oftast är den helt återställd. Skador på ögat är mycket sällsynt.

De som har en högre risk att drabbas av ögonmigrän är

 • Kvinnor
 • Personer under 40 år
 • Personer med ärftlighet för migrän

Diagnos

När bör man uppsöka läkare vid symtom på ögonmigrän?


Allmänt bör man uppsöka sjukvården vid synrubbningar, för att utesluta allvarliga bakomliggande orsaker. Det gäller framför allt om man upplever symtomen för första gången eller om symtomen skiljer sig från de symtom som man upplevt tidigare.

Det är viktigt att man (framför allt första gången) får en korrekt diagnos vid ögonmigrän, då symtomen ibland kan förväxlas med stroke, tumör eller andra allvarliga tillstånd. Man kan dock oftast skilja symtomen åt. Typiska strokesymtom är en plötslig känselnedsättning eller förlamning av hela eller delar av kroppens ena sida, eller som förlust av synfältet i någon riktning. Talsvårigheter är också ett vanligt symtom vid stroke. Symtomen vid ögonmigrän är alltså vanligtvis mer beskedliga och omfattar enbart synen.

Behandling av ögonmigrän

För de flesta behövs ingen läkemedelsbehandling vid ögonmigrän, det kan räcka med att vila ögonen i ett rum med dämpad belysning. Sitter man ofta framför en skärm kan det hjälpa med att ta en paus från skärmen en stund. Vid återkommande besvär kan man prova vanliga receptfria värktabletter, exempelvis sumatripan, ibuprofen , paracetamol , naproxen . Man bör förstås också undvika faktorer som kan trigga igång migränanfallen.

Tips för att förhindra attacker av ögonmigrän

Det finns inte några säkra bevis på att det går att förebygga ögonmigrän, men det kan vara värt att försöka med nedanstående tips:

 • Om du är rökare, försök att sluta.
 • Försök minska stressen, till exempel med mindfulnessövningar, skogspromenader och yoga.
 • Se till att få lagom mycket sömn.
 • Ät och drick med regelbundna mellanrum.
 • Undvik mat, dryck och situationer som brukar trigga ögonmigränen.
 • Rör på dig regelbundet, använd en ergonomisk arbetsställning och ta pauser från skärmen.
 • Se till att ha bra belysning när du läser och arbetar samt korrigera eventuella synfel.

Avslutningsvis är det, som vid vanlig migrän, bra att föra dagbok över ögonmigränen och notera när symtomen inträffar, hur de yttrar sig, vad som kan ha triggat dem och eventuellt vilka mediciner man tagit. Ju större kännedom om migränanfallen, desto större chans har man att förebygga dem.

Prognos

Det är väldigt ovanligt att drabbas av några bestående komplikationer vid ögonmigrän, men det finns en liten risk för skada på ögat och/eller näthinnan på grund av den minskade blodtillförseln.

Patientorganisation

Vill du veta mer?