Gå direkt till huvudinnehållet

Klusterhuvudvärk, Hortons huvudvärk

Klusterhuvudvärk, eller Hortons huvudvärk, karakteriseras av anfall med kraftig huvudvärk som kan komma flera gånger om dagen. Dessutom finns ofta andra tecken såsom rött öga, tårflöde och rinnsnuva.

Faktagranskad av: Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Senast reviderad:


Sammanfattning

  • Klusterhuvudvärk eller Hortons huvudvärk är en ovanlig sjukdom med återkommande anfall av svår, skärande eller sprängande huvudvärk.
  • Anfallen kommer i perioder, vanligt med ett till fyra anfall om dagen över en period på fyra till tolv veckor.
  • Orsaken till huvudvärken är inte helt klarlagd. Huvudvärken är vanligen inte ett uttryck för annan underliggande sjukdom.
  • Diagnosen kan ställas med hjälp av sjukdomshistorien och kroppsundersökning. 
  • Målet med behandlingen är att lindra smärtorna under anfall samt att förebygga nya anfall.
  • Som regel blir klusterhuvudvärk bättre med åren.

Vad är klusterhuvudvärk/Hortons huvudvärk?

Klusterhuvudvärk, eller Hortons huvudvärk, ger svåra anfall med huvudvärk på en sida av huvudet. På engelska kallas tillstånd för cluster headache. Sjukdomen räknas som en primär huvudvärksform, eller en huvudvärk som inte kan förklaras av andra sjukdomar. 

Klusterhuvudvärk är en ovanlig sjukdom som uppstår hos cirka 1 per 1000 personer. Den drabbar män två till tre gånger oftare än kvinnor. Debutåldern för detta tillstånd är vanligtvis mellan 20 och 40 år med en tendens till något senare debut hos kvinnor. Några få patienter har en kronisk form av sjukdomen, vilket betyder att de inte har några anfallsfria perioder.

Symtom

Huvudvärken vid klusterhuvudvärk är vanligtvis lokaliserad runt och/eller bakom ett öga. Smärtorna är mycket starka och har en skärande, sprängande och borrande karaktär. De kommer vanligen som anhopningar (klusterperioder) av ett till fyra anfall per dag i två till tolv veckor. Smärtan är ensidig och varje anfall varar vanligtvis mellan 15 minuter och 3 timmar utan behandling. Det är samma sida som drabbas anfall efter anfall. Mellan klusterperioderna är man i regel helt utan symtom. 

Ofta uppstår symtomen på natten. Med huvudvärken följer ofta andra symtom som rött öga, tårflöde, täthet i näsan, rinnsnuva, svettning i pannan och i ansiktet, liten pupill och nedfällning och svullnad av ögonlocket på samma sida. Ljusskygghet, rastlöshet och motorisk oro är också vanligt under anfallen. Personen kan pressa handen mot ögat och ibland kan den drabbade banka huvudet mot andra föremål.

Orsak

Orsaken till tillståndet är inte känd, men en felfunktion i det icke viljestyrda (autonoma) nervsystemet är en del av sjukdomsmekanismen. Det finns en viss misstanke om att ärftliga komponenter kan ha betydelse, men detta är inte helt kartlagt. Huvudvärken är vanligen inte ett uttryck för en annan underliggande sjukdom, men ett flertal andra diagnoser har associerats med klusterhuvudvärk. Sådana diagnoser ska framför allt övervägas om det förutom de vanliga symtom och tecken enligt ovan föreligger andra symtom och tecken som talar för en annan bakomliggande sjukdom. 

Anfallen kan utlösas av alkohol, histamin  (ett ämne i kroppen som är av betydelse vid allergi) och nitroglycerin. Nitroglycerin är en hjärtmedicin som används vid kärlkramp i bröstet. 

Diagnos

Diagnosen kan ställas med hjälp av sjukdomshistorien och en kroppsundersökning under anfallet. Om det görs en undersökning mellan anfallen kommer läkaren inte att hitta något onormalt.

Inga blodprover kan påvisa sjukdomen, men ibland kan det vara aktuellt att göra bildundersökningar av hjärnan för att utesluta andra orsaker. 

Behandling av klusterhuvudvärk/ Hortons huvudvärk

Behandlingen kan delas upp i behandling för att lindra symtom under ett anfall och behandling för att förebygga nya anfall. 

Akutbehandling

Den mest använda behandlingen under anfall är sumatriptan  och vanligtvis rekommenderas preparatet i sprutform som kan ges med en liten spruta under huden. Två tredjedelar av alla anfall avbryts med hjälp av den behandlingen. Eventuellt kan nässpray användas, men effekten är klart sämre. 

Behandling med 100 procent syrgas i 10–15 minuter kan också ha god effekt och kan avbryta tre av fyra anfall. Syrgas vid akuta anfall ges ofta på vårdinrättningar men kan också ges hemma. Det är inte särskilt praktiskt att ha hemma (man behöver en syrgastub), men det är billigt och ofarligt.

Ibland ges kortison under ett antal veckor för att minska antalet anfall. Ett alternativ är att spruta in kortison i muskelfästen på baksidan av huvudet. 

Förebyggande behandling

Om personen har täta anfallsperioder eller om kronisk klusterhuvudvärk utvecklas (symtom över ett år eller en smärtfri period <3 månader) är det oftast lämpligt med förebyggande behandling. I sådana situationer används andra mediciner som till exempel verapamil  eller litium  som kan minska antalet anfall. 

Det är viktigt att inte utsättas för faktorer som utlöser smärtorna medan man har en period med anfall. Under den tiden är det viktigt att undvika alkohol och läkemedlet nitroglycerin (läkemedel mot kärlkramp i bröstet). Man bör också undvika att sova middag. 

Prognos

Anfallen kommer ofta vid samma tidpunkt och patienten är helt smärtfri mellan anfallen. 85–90 procent har episodisk klusterhuvudvärk med långvariga perioder utan symtom. 10–15 procent har långvariga symtom. Särskilt vid frekventa eller långvariga symtom finns en risk för dålig livskvalitet med risk för utveckling av depression. 

Som regel blir klusterhuvudvärk bättre med åldern. Även om smärtorna är intensiva så ger de inga skador eller negativa konsekvenser på patientens allmänna hälsa.

Patientorganisation

Vill du veta mer?