Gå direkt till huvudinnehållet

Epilepsi–vad kan man göra själv?

Vissa epilepsipatienter har särskilt lätt för att få anfall om de blir utsatta för vissa bestämda utlösande faktorer. Exempel på sådana utlösande faktorer kan vara flimrande belysning (till exempel TV-spel).

Faktagranskad av: Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Läkemedel

Det viktigaste man kan göra för att undvika epileptiska anfall är att ta sina läkemedel precis som man har avtalat med din läkare. Förändringar i dosen kan ge biverkningar eller tätare anfall. Man får heller aldrig sluta tvärt med antiepileptika. Läkemedlet ska tas regelbundet och man bör ha fasta rutiner för när man ska ta dem. Många läkemedel som används för att behandla andra tillstånd än epilepsi kan påverkas av antiepileptika och det är viktigt att man aldrig börjar med nya mediciner utan att berätta för läkaren att man har epilepsi. Man måste också vara försiktig med vissa naturläkemedel.

Livsstil

Målet med läkemedelsbehandling av epilepsi är att man ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Det finns dock vissa förhållningsregler som man du bör anpassa sig efter i vardagslivet för att minska risken för anfall.

Fysisk aktivitet är i regel bra för personer med epilepsi (precis som för alla andra!). Man bör dock försöka undvika situationer som kan bli farliga om man får ett anfall, till exempel att bada ensam, dyka, klättra i berg, hängflygning och så vidare.

Vissa epilepsipatienter har särskilt lätt för att få anfall om de blir utsatta för vissa bestämda belastningar (utlösande faktorer). Exempel på sådana utlösande faktorer kan vara flimrande belysning (till exempel TV, bio och nattklubb), sömnbrist, alkohol och hunger. Om man har epilepsi bör man därför försöka att leva ett regelbundet liv.

Undvik skada under anfallen

Man bör försöka arrangera hemmet så att risken att skadas under anfall är så liten som möjligt. Allmänna råd kan vara att ha mattor på golven som minskar stöten om man faller omkull, ha runda hörn på bord och stolar, undvika öppen eld och inte ha vassa föremål liggande runt omkring.

Man ska alltid använda hjälm när man cyklar. Det är också viktigt att vara försiktig på platser med mycket trafik.

På jobbet bör man inte använda maskiner eller utrustning som kan vara till fara för en själv eller andra.

Vill du veta mer?