Gå direkt till huvudinnehållet

Postoperativa peritoneala adherenser

Senast reviderad:


Definition:
Intraperitoneala adherenser, eller sammanväxningar, uppstår efter bukoperationer och är ett resultat av vävnadsskada och påföljande läkning.
Förekomst:
Uppstår hos upp till 95 % av patienterna som har genomgått laparotomi. Laparoskopisk operation medför mindre adherensbildning än öppen kirurgi.
Symtom:
Ofta ger adherenser inga symtom. Tillståndet kan leda till smärtor, infertilitet eller tarmobstruktion, och adherenserna ökar risken för problem och morbiditet vid senare kirurgiska ingrepp.
Kliniska fynd:
Kliniska fynd beror på typ av och plats för adherenserna. Intraperitoneala adherenser är orsaken till över hälften av alla fall av akut mekanisk tunntarmsileus.
Diagnostik:
Relevant bilddiagnostik är röntgen, CT, MR, ultraljud, eventuellt endoskopi.
Behandling:
Det finns få behandlingsmöjligheter. Huvudfokus ligger på att förebygga uppkomsten av adherenser genom att minimera skador i bukhålan. 
  1. DeCherney AH, Kumar S, et al. Postoperative peritoneal adhesions in adults and their prevention. UpToDate 2019. www.uptodate.com  
  2. ten Broek RPG, Issa Y, van Santbrink EJP, et al. Burden of adhesions in abdominal and pelvic surgery: systematic review and meta-analysis. BMJ 2013; 347: f5588. BMJ (DOI)  
  3. Lower, AM, Hawthorn, RJ, Ellis, H, et al. The impact of adhesions on hospital readmissions over ten years after 8849 open gynaecological operations: an assessment from the Surgical and Clinical Adhesions Research Study. BJOG 2000; 107: 855. PubMed  
  4. Arung W, Meurisse M, Detry O. Pathophysiology and prevention of postoperative peritoneal adhesions. World J Gastroenterol 2011; 17: 41. pmid:22147959 PubMed  
  5. Gutt CN, Oniu T, Schemmer P et al. Fewer adhesions induced by laparoscopic surgery? Surg Endosc 2004; 18: 898-905. PubMed  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

  • Henrik Forssell, docent och överläkare, Kirurgkliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona