Meckels divertikel

  • Definition:Kvarstående rest av ductus omphalo-mesentericus som ses som en solitär divertikel på tunntarmen.
  • Förekomst:Prevalensen har angetts vara cirka 1–3 %, men enbart 4 % utvecklar symtom
  • Symtom:Oftast inga symtom. Mag-tarmblödning, ileus och infektion är ungefär lika vanliga manifestationer.
  • Kliniska fynd:Oftast inga. Meckels divertikel kan ge fynd som vid blödning, ileus och appendicit.
  • Diagnostik:Slätröntgen, DT, scintifragi och angiografi kan användas. Ofta behövs laparotomi/laparoskopi för diagnostik och behandling. 
  • Behandling:Resektion vid symtomatisk Meckels divertikel.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation 

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.