Gå direkt till huvudinnehållet

Meckels divertikel

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Kvarstående rest av ductus omphalo-mesentericus som ses som en solitär divertikel på tunntarmen.
Förekomst:
Prevalensen har angetts vara cirka 1–3 %, men enbart 4 % utvecklar symtom
Symtom:
Oftast inga symtom. Mag-tarmblödning, ileus och infektion är ungefär lika vanliga manifestationer.
Kliniska fynd:
Oftast inga. Meckels divertikel kan ge fynd som vid blödning, ileus och appendicit.
Diagnostik:
Slätröntgen, DT, scintifragi och angiografi kan användas. Ofta behövs laparotomi/laparoskopi för diagnostik och behandling. 
Behandling:
Resektion vid symtomatisk Meckels divertikel.
 1. Tavakkoli A. Meckel's diverticulum. BestPractice, last updated May 2019. bestpractice.bmj.com  
 2. Hamberger B, Haglund U. Kirurgi. Stockholm, Sverige: Liber, 2017.
 3. Zani A, Eaton S, Rees CM, et al. Incidentally Detected Meckel Diverticulum. To resect or not to resect? Systematic review. Annals of Surgery 2008; 247: 276-81. PubMed  
 4. Sagar J, Kumar V, Shah DK. Meckel's diverticulum: a systematic review. J R Soc Med 2006; 99:501. PubMed  
 5. Kuwajerwala NK. Meckel diverticulum. Medscape, last updated Apr 02, 2015 emedicine.medscape.com  
 6. Martin JP, Connor PD, Charles K. Meckel's diverticulum. Am Fam Physician 2000;61:1037-1042,1044. American Family Physician  
 7. Hosn MA, Lakis M, Faraj W, Khoury G, Diba S. Laparoscopic approach to symptomatic meckel diverticulum in adults. JSLS. 2014 Oct. 18(4)
 8. Chan KW, Lee KH, Mou JW, et al. Laparoscopic management of complicated Meckel's diverticulum in children: a 10-year review. Surg Endosc 2008:22;1509-1512.
 9. Zitsman JL. Pediatric minimal-access surgery: update 2006. Pediatrics 2006;118:304-308. Pediatrics  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Henrik Forssell, docent och överläkare, Kirurgkliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona