Laktosintolerans

  • Definition:Brist på, eller reduktion av, enzymet laktas i tunntarmsslemhinnan. Primär intolerans är genetisk, sekundär intolerans kan förekomma efter gastroenterit och vid obehandlad celiaki.
  • Förekomst:Bland noreuropéer och vita nordamerikaner är prevalensen 2–15 %.
  • Symtom:Vanligen är symtomen obetydliga till måttliga – orolig mage och känsla av uppsvälldhet – enstaka personer kan få kraftiga gasbesvär, svåra magsmärtor eller diarré.
  • Kliniska fynd:Vanligen inga kliniska fynd. Buken kan vara öm och utspänd med tympanistiskt perkussionfynd.
  • Diagnos:I klinisk praktik räcker det hos majoriteten att pröva laktosreduktion och provokation. I sällsynta fall genotypning användas som ett komplement.
  • Behandling:Undvikande eller minskning av laktosinnehållande mat och dryck.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.