Fruktosmalabsorption

  • Definition:Malabsorption av fruktos är vanligt både bland patienter med ospecifika magbesvär och bland friska människor. Det är osäkert vilken klinisk betydelse tillståndet har.
  • Förekomst:Sannolikt ett vanligt tillstånd.
  • Symtom:Symtom på malabsorption av kolhydrater är gasbesvär, magkramper, magsmärtor och diarré, och ibland huvudvärk och stämningspåverkan.
  • Kliniska fynd:Inga specifika. 
  • Diagnostik:Diagnosen kan misstänkas vid påtaglig förbättring om fruktosen utesluts från kosten eller utesluts. 
  • Behandling:Består av koständringar med undvikande av fruktosrik kost. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.