Celiaki

  • Definition:Celiaki är en genetiskt betingad, autoimmun sjukdom som manifesteras vid intag av mat som innehåller gluten. Effekten blir att tarmluddet i tunntarmslemhinnan skadas.
  • Förekomst:1% av befolkningen har celiaki men man tror att många har en odiagnostiserad celiaki. Celiaki kan uppstå i alla åldrar.
  • Symtom:De flesta individer med celiaki har inga symtom (5 av 6). Uppsvälld buk ("ballongmage"), förstoppning, trötthet och andra tecken på anemi, huvudvärk, buksmärta och tecken på benskörhet anses vara de vanligaste symtomen. Hos barn/ungdomar kan tillståndet leda till tillväxthämning, sen pubertet och amenorré.
  • Kliniska fynd:Oftast föreligger inga kliniska fynd. Tecken som tillväxthämning och dermatitis herpetiformis (som kan betraktas som hudmanifestation av celiaki) kan förekomma.
  • Diagnostik:Som screeningstest används serologiska prover, där man kontrollerar antikroppar mot transglutaminas. För diagnosen krävs patologisk tunntarmsbiopsi eller kvarstående anti-TG >10 x normalvärde.
  • Behandling:Behandling består av livslång glutenfri kost för att förhindra komplikationer. Tillskott av vitamin B12 rekommenderas.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.