Gå direkt till huvudinnehållet

Celiaki

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Celiaki är en genetiskt betingad, autoimmun sjukdom som manifesteras vid intag av mat som innehåller gluten. Effekten blir att tarmluddet i tunntarmslemhinnan skadas.
Förekomst:
1% av befolkningen har celiaki men man tror att många har en odiagnostiserad celiaki. Celiaki kan uppstå i alla åldrar.
Symtom:
De flesta individer med celiaki har inga symtom (5 av 6). Uppsvälld buk ("ballongmage"), förstoppning, trötthet och andra tecken på anemi, huvudvärk, buksmärta och tecken på benskörhet anses vara de vanligaste symtomen. Hos barn/ungdomar kan tillståndet leda till tillväxthämning, sen pubertet och amenorré.
Kliniska fynd:
Oftast föreligger inga kliniska fynd. Tecken som tillväxthämning och dermatitis herpetiformis (som kan betraktas som hudmanifestation av celiaki) kan förekomma.
Diagnostik:
Som screeningstest används serologiska prover, där man kontrollerar antikroppar mot transglutaminas. För diagnosen krävs patologisk tunntarmsbiopsi eller kvarstående anti-TG >10 x normalvärde.
Behandling:
Behandling består av livslång glutenfri kost för att förhindra komplikationer. Tillskott av vitamin B12 rekommenderas.
 1. Lebwohl B, Sanders DS, Green PHR. Coeliac disease. Lancet 2018; 391(10115): 70-81. pmid: 28760445 PubMed  
 2. Rubin JE, Crowe SE. Celiac Disease. Ann Intern Med. 2020;172(1):ITC1–ITC16. PMID:31905394. PubMed  
 3. Svenska Föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition. Nationellt vårdprogram för celiaki. 2020-01-01 (Hämtad 2020-02-05). gastro.barnlakarforeningen.se  
 4. Gjersvik PJ, Rønnevig JR. Dermatitis herpetiformis. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 3234 - 6. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 5. Lindgren A, Kilander A. Kraftigt ökad celiakiprevalens. Läkartidningen 2009; 41(106): 2612-15. www.lakartidningen.se  
 6. Watson RGP. Diagnosis of coeliac disease. BMJ 2005; 330: 739-40. PubMed  
 7. Janusinfo, Region Stockholm. Celiaki hos barn lätt att missa. Evidens. Publicerat 2020-10-07 (Hämtad 2021-03-17). janusinfo.se  
 8. Bingley PJ, Williams AJ, Norcross AJ, Unsworth DJ, Lock RJ, Ness AR et al. Undiagnosed coeliac disease at age seven: population based prospective birth cohort study. BMJ 2004; 328: 322 - 3. British Medical Journal  
 9. Fasano A, Catassi C. Current approaches to diagnosis and treatment of celiac disease: an evolving spectrum. Gastroenterology 2001; 120: 636-51. Gastroenterology  
 10. Catassi C, Kryszak D, Louis-Jacques O, et al. Detection of celiac disease in primary care: a multicenter case-finding study in North America. Am J Gastroenterol 2007; 102: 1454-60. PubMed  
 11. Sollid LM. Coeliac disease: dissecting a complex inflammatory disorder. Nat Rev Immunol 2002; 2: 647-55. PubMed  
 12. Green PHR, Jabri B. Coeliac disease. Lancet 2003; 362: 383-91. PubMed  
 13. Deressa E, Wammer AC, Falch JA, Jahnsen J. Beinmetabolisme hos nydiagnostiserte cøliakipasienter. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1201-4. PubMed  
 14. Silano M, Agostoni C, Guandalini S. Effect of the timing of gluten introduction on the development of celiac disease. World J Gastroenterol 2010; 16: 1939-42. PubMed  
 15. Silano M, Agostoni C, Sanz Y, Guandalini S. Infant feeding and risk of developing celiac disease: a systematic review. BMJ Open. 2016 Jan 25;6(1):e009163. doi: 10.1136/bmjopen-2015-009163. DOI  
 16. Chmielewska A, Pieścik‐Lech M, Shamir R, Szajewska H. Systematic review: Early infant feeding practices and the risk of wheat allergy 2017 Sep;53(9):889-896. doi: 10.1111/jpc.13562 DOI  
 17. Kahrs CR, Chuda K, Tapia G, et al. Enterovirus as trigger of coeliac disease: nested case-control study within prospective birth cohort. BMJ 2019; 364: I231. pmid:30760441 PubMed  
 18. Vazquez H, Smecuol E, Flores D, et al. Relation between cigarette smoking and celiac disease: evidence from a case-control study. Am J Gastroenterol 2001; 96: 798-802. PubMed  
 19. Rikshandboken. Barnhälsovård. Celiaki. www.rikshandboken-bhv.se  
 20. Silano M, Agostoni C, Sanz Y, et al. Infant feeding and risk of developing celiac disease: a systematic review. BMJ Open. 2016 Jan 25;6(1):e009163. pmid: 26810996. PubMed  
 21. Pinto-Sánchez MI et al. Gluten Introduction to Infant Feeding and Risk of Celiac Disease: Systematic Review and Meta-Analysis. J Pediatr. 2016 Jan;168:132-43.e3. doi: 10.1016/j.jpeds.2015.09.032 DOI  
 22. Andrén Aronsson C, Lee HS, Hård Af Segerstad EM, et al. Association of Gluten Intake During the First 5 Years of Life With Incidence of Celiac Disease Autoimmunity and Celiac Disease Among Children at Increased Risk. JAMA 2019; 322(6): 514-523. pmid:31408136 PubMed  
 23. Lund-Blix NA, Mårild K, Tapia G et al. Gluten Intake in Early Childhood and Risk of Celiac Disease in Childhood: A Nationwide Cohort Study. Am J Gastroenterol 2019; 114: 1299-1306. pmid:31343439 PubMed  
 24. Husby S, Koletzko S, Korponay-Szabo ML et al. . European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition Guidelines for the Diagnosis of Coeliac Disease.. JPGN 2012; 54: 136-160. PubMed  
 25. Lebwohl B, Ludvigsson JF, Green PH. Celiac disease and non-celiac gluten sensitivity. BMJ Publishing Group Ltd. 2015; Oct 5;351: 4347. pmid:26438584 PubMed  
 26. Janusinfo Region Stockholm. Veteallergi kan växa bort. Evidens. 2020-10-07. janusinfo.se  
 27. Cristofori F, Fontana C, Magista A, et al. Increased prevalence of celiac disease among pediatric patients with irritable bowel syndrome. A 6-year prospective chort study. JAMA Pediatr 2014. doi:10.1001/jamapediatrics.2013.4984 DOI  
 28. ESPGHAN. New Guidelines for the Diagnosis of Paediatric Coeliac Disease. 2020 (Hämtad 2021-03-17). www.espghan.org  
 29. Green PH, Shane E, Rotterdam H, Forde KA, Grossbard L. Significance of unsuspected celiac disease detected at endoscopy. Gastrointest Endosc 2000; 51: 60-65. PubMed  
 30. Tursi A, Giorgetti G, Brandimarte G, Rubino E, Lombardi D, Gasbarrini G. Prevalence and clinical presentation of subclinical/silent celiac disease in adults: an analysis on a 12-year observation. Hepatogastroenterology 2001; 48: 462-64. PubMed  
 31. Svensk gastroenterologisk förening. Celiaki hos vuxna - bakgrundsdokument, 2013. (2013, hämtad 2019-07-17). svenskgastroenterologi.se  
 32. Rashid M, Lee J. Serologic testing in celiac disease: Practical guide for clinicians. Can Fam Physician. 2016 Jan;62(1):38-43. pmid: 26796833 PubMed  
 33. Svenska barnläkarföreningen. Arbetsgruppen för celiaki. Celiaki hos barn och ungdomar, aktuell översikt och vårdprogram. 2012 (hämtad 2019-07-17). www.blf.net  
 34. Mäki M, Mustalahti K, Kokkonen J, et al. Prevalence of celiac disease among children in Finland. N Engl J Med 2003;348:2517-2524. New England Journal of Medicine  
 35. Rumessen JJ. Serologisk screening for cøliaki. Ugeskr Læger 2004; 166: 2142-4. PubMed  
 36. Fasano A. European and North American populations should be screened for coeliac disease. Gut 2003; 152: 168-9. Gut  
 37. Rostom A, Dubé C, Cranney A, et al. The diagnostic accuracy of serologic tests for celiac disease: a systematic review. Gastroenterology 2005; 128: s38-46. Gastroenterology  
 38. Cataldo F, Marino V, Ventura A, Bottaro G, Corazza GR. Prevalence and clinical features of selective immunoglobulin A deficiency in coeliac disease: an Italian multicentre study. Italian Society of Paediatric Gastroenterology and Hepatology (SIGEP) and "Club del Tenue" Working Groups on Coeliac Disease. Gut 1998; 42: 362-65. Gut  
 39. Cataldo F, Lio D, Marino V, Picarelli A, Ventura A, Corazza GR. IgG(1) antiendomysium and IgG antitissue transglutaminase (anti-tTG) antibodies in coeliac patients with selective IgA deficiency. Working Groups on Celiac Disease of SIGEP and Club del Tenue. Gut 2000; 47: 366-69. Gut  
 40. Green PHR, Cellier C. Celiac disease. N Engl J Med 2007; 357: 1731-43. PubMed  
 41. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Celiaki hos barn. 2018-09-08 (hämtad 2019-07-17). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 42. Gonzalez S, Gupta A, Cheng J et.al. Prospective study of the role of duodenal bulb biopsies in the diagnosis of celiac disease. Gastrointest Endosc 2010; 72: 758-65. PubMed  
 43. Garsed K, Scott BB. Can oats be taken in a gluten-free diet? A systematic review. Scand J Gastroenterol 2007; 42: 171-8. PubMed  
 44. Livsmedelsverket. Lika mycket fiber och mineraler i glutenfria produkter. 2021-04-08 (Hämtad 2021-04-20). www.livsmedelsverket.se  
 45. Hallert C, Jacobsson Ring L, Friedrichsen M, et al. Structured education improves gastrointestinal symptoms of women with longstanding coeliac disease. 14:th international Celiac disease meeting, Oslo 2011.
 46. Fickling WE, McFarlane XA, Bhalla AK, Robertson DAF. The clinical impact of metabolic bone disease in coeliac disease. Postgrad Med 2001; 77: 33-6. PubMed  
 47. Tersigni C, Castellani R, de Waure C et al. Celiac disease and reproductive disorders: meta-analysis of epidemiologic associations and potential pathogenic mechanisms.Hum Reprod Update. 2014 Jul-Aug;20(4):582-93. PMID: 24619876 PubMed  
 48. Evans KE, Leeds JS, Morley S et.al. Pancreatic insufficiency in adult celiac disease: do patients require long-term enzyme supplementation?. Dig Dis Sci 2010; 55: 2999-3004. PubMed  
 49. Lebwohl B, Green PHR, Söderling J, et al. Association Between Celiac Disease and Mortality Risk in a Swedish Population. JAMA. 2020;323(13):1277‐1285. PMID:32259229. PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Lars Stenhammar, docent och överläkare, Barn- och ungdomskliniken, Vrinnevisjukhuset, Norrköping