Bakteriell överväxt i tunntarmen

  • Definition:"Blind loop syndrome". Ett tillstånd med överväxt av och/eller förekomst av andra typer av aeroba och anaeroba mikrober än vad som förekommer normalt i övre delen av magtarmkanalen.
  • Förekomst:Ett förhållandevis sällsynt tillstånd.
  • Symtom:Tillståndet kan vara asymtomatiskt eller ge symtom i form av uppblåsthet, obehag i magen, vattnig diarré, malabsorption och viktnedgång.
  • Kliniska fynd:Inga betydande kliniska fynd.
  • Diagnostik:Tilläggsundersökningar kan vara endoskopi med biopsi, eventuellt malabsorptionsprover.
  • Behandling:Behandling av underliggande sjukdom, kostråd, eventuellt antibiotika, eventuellt inflammationsdämpande behandling. 

Basfakta

Definition

  • Betecknas också ibland även "blind tarmslynga-syndromet" på svenska eller "blind loop syndrome" på engelska. 
  • Ett tillstånd med överväxt av och/eller förekomst av andra typer av aeroba och anaeroba mikrober än vad som förekommer normalt i övre delen av magtarmkanalen.1
  • Tillståndet kan vara asymtomatiskt eller ge symtom i form av uppsvälldhet, obehag i magen, vattnig diarré, malabsorption och viktminskning.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.