Mikroskopisk kolit

  • Definition:Mikroskopisk kolit utgörs av de två tillstånden kollagen kolit och lymfocytär kolit.
  • Förekomst:I Sverige är incidensen cirka 12/100 000 årligen.
  • Symtom:Ihållande oblodig och vattnig diarré.
  • Kliniska fynd:Patienter rapporterar runt 4–9 tömningar per dag.
  • Diagnostik:Oftast makroskopiskt normal koloskopi, men, i kombination med symtom och kliniska fynd, typiska histopatologiska förändringar.
  • Behandling:Tillståndet går ofta över av sig själv. Vid lindriga besvär kan patienten prova loperamid, kolestyramin. Eventuellt budesonid vid svåra och långdragna besvär.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.