Gå direkt till huvudinnehållet

Mikroskopisk kolit

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Mikroskopisk kolit utgörs av de två tillstånden kollagen kolit och lymfocytär kolit.
Förekomst:
I Sverige är incidensen cirka 12/100 000 årligen.
Symtom:
Ihållande oblodig och vattnig diarré.
Kliniska fynd:
Patienter rapporterar runt 4–9 tömningar per dag.
Diagnostik:
Oftast makroskopiskt normal koloskopi, men, i kombination med symtom och kliniska fynd, typiska histopatologiska förändringar.
Behandling:
Tillståndet går ofta över av sig själv. Vid lindriga besvär kan patienten prova loperamid, kolestyramin. Eventuellt budesonid vid svåra och långdragna besvär.
 1. Haagen Nielsen O, Vainer B, Schaffalitzky de Muckadell OB. Microscopic colitis: a missed diagnosis?. Lancet 2004; 364: 2055-7. PubMed  
 2. Lindström CG. Collagenous colitis with watery diarrhea--a new entity? Pathol Eur 1976; 11: 87-89. PubMed  
 3. Olesen M, Eriksson S, Bohr J, Järnerot G, Tysk C. Microscopic colitis: a common diarrhoeal disease. An epidemiological study in Örebro, Sweden, 1993-1998. Gut 2004; 53: 346-50. Gut  
 4. Wickbom A, Bohr J, Eriksson S, et al. Stable incidence of collagenous colitis and lymphocytic colitis in Orebro, Sweden, 1999-2008: a continuous epidemiologic study. Inflamm Bowel Dis 2013;19:2387-93. PubMed  
 5. Bonderup OK, Wigh T, Nielsen GL, et al. The epidemiology of microscopic colitis: a 10-year pathology-based nationwide Danish cohort study. Scand J Gastroenterol 2015;50:393-8. PubMed  
 6. Tong J, Zheng Q, Zhang C, et al. Incidence, prevalence, and temporal trends of microscopic colitis: A systematic review and meta-analysis. Am J Gastroenterol. 2015 Feb;110(2):265-276 . doi:10.1038/ajg.2014.431 DOI  
 7. Järnerot G, Tysk C, Bohr J, et al. Collagenous colitis and fecal stream diversion. Gastroenterology 1995; 109: 449-55. Gastroenterology  
 8. Loftus EV. Microscopic colitis: epidemiology and treatment. Am J Gastroenterol 2003; 98: (suppl 12) S31-36.
 9. Tremaine WJ. Collagenous colitis and lymphocytic colitis. J Clin Gastroenterol 2000; 80: 245-49. PubMed  
 10. Koskela RM, Niemelä SE, Karttunen TJ, et al. Clinical characteristics of collagenous and lymphocytic colitis. Scand J Gastroenterol 2004; 39: 837-45. PubMed  
 11. Fine KD, Do K, Schulte K, et al. High prevalence of celiac sprue-like HLA-DQ genes and enteropathy in patients with the microscopic colitis syndrome. Am J Gastroenterol 2000; 74: 1974-82. PubMed  
 12. Vigren L, Sjoberg K, Benoni C, et al. Is smoking a risk factor for collagenous colitis? Scand J Gastroenterol 2011;46:1334-9. PubMed  
 13. Wildt S, Nordgaard-Lassen I, Bendtsen F, Rumessen JJ. Metabolic and inflammatory faecal markers in collagenous colitis. Eur J Gastroenterol Hepatol 2007; 19: 567. PubMed  
 14. Langner C, Aust D, Ensari A, et al. Histology of microscopic colitis-review with a practical approach for pathologists. Histopathology 2015;66:613-26 PubMed  
 15. Robert ME. Microscopic colitis. J Clin Gastroenterol 2004; 38: (suppl 1) S18-25.
 16. Münch A, Aust D, Bohr J, et al. Microscopic colitis: Current status, present and future challenges: Statements of the European Microscopic Colitis Group. J Crohn’s Colitis 2012;6:932-45. PMID: 22704658 PubMed  
 17. Kafil TS, Nguyen TM, Patton PH, et al. Interventions for treating collagenous colitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 11. Art. No.: CD003575. DOI: 10.1002/14651858.CD003575.pub6 DOI  
 18. Chande N, Al Yatama N, Bhanji T, Nguyen TM, McDonald JWD, MacDonald JK. Interventions for treating lymphocytic colitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 7. Art. No.: CD006096. DOI: 10.1002/14651858.CD006096.pub4 DOI  
 19. Olesen M, Eriksson S, Bohr G, et al. Lymphocytic colitis: a retrospective clinical study of 199 Swedish patients. Gut 2004.
 20. Miehlke S, Madisch A, Kupcinskas L, et al. Budesonide is more effective than mesalamine or placebo in short-term treatment of collagenous colitis. Gastroenterology 2014;146:1222-30 e1-2.
 21. Miehlke S, Madisch A, Voss C, et al. Long-term follow-up of collagenous colitis after induction of clinical remission with budesonide. Aliment Pharmacol Ther 2005; 22: 1115. PMID: 24440672 PubMed  
 22. Pokorny CS, Kneale KL, Henderson CJA. Progression of collagenous colitis to ulcerative colitis. J Clin Gastroenterol 2001; 32: 435-38. PubMed  
 23. Chan JL, Tersmette AC, Offerhaus JA, et al. Cancer risk in collagenous colitis. Inflam Bowel Dis 1999; 5: 40-43. PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Tom Lindfors, specialistläkare, Gastrocentrum Aleris specialistvård, Sabbatsberg, Stockholm
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Internationellt samarbete

 • Medibas har ett samarbete med redaktionerna i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) och Deximed. Deras texter är viktiga källor i Medibas revisionsarbete