Kolorektalcancer

  • Definition:Malign tumör lokaliserad i kolon eller rektum.
  • Förekomst:Livstidsrisken för kolorektalcancer är 5–6 %.
  • Symtom:Blod i avföringen, anemi och/eller ändring av annars stabila avföringsvanor i >4 veckor utan annan förklaring hos patienter >50 år ger välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp för tjock- och ändtarmscancer (RCC). Symtom uppträder sent, särskilt om tumören sitter i högerkolon. Distala tumörer kan ge symtom tidigare i förloppet.
  • Kliniska fynd:Beror på lokalisering. Kliniska fynd som kan förekomma är bland annat resistens i buk eller i ändtarm, tecken på metastaser i lymfkörtlar och lever och tecken på anemi.
  • Diagnostik: Koloskopi, vilket ger möjlighet till biopsi, är förstahandsmetod.
  • Behandling: Kirurgi, cytostatika och strålbehandling används i behandlingen.

Bakgrund

Definition

  • Malign tumör lokaliserad i kolon eller rektum:1
    • Nästan två tredjedelar är lokaliserade till rektum och sigmoideum
  • Majoriteten är adenocarcinom.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning2

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.