Gå direkt till huvudinnehållet

Kolorektalcancer

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Malign tumör lokaliserad i kolon eller rektum.
Förekomst:
Livstidsrisken för kolorektalcancer är 5–6 %.
Symtom:
(1) Synligt blod i avföringen där rektalpalpation och prokto-/rektoskopi inte visar annan uppenbar blödningskälla (eller där blödningen kvarstår efter 4 veckor trots adekvat
behandling av annan blödningskälla), (2) järnbristanemi utan annan uppenbar orsak, (3) ändrade avföringsvanor i >4 veckor hos patienter >40 år i kombination med positivt FHb, (4) fynd vid prokto-/rektoskopi eller rektalpalpation som inger misstanke om kolorektalcancer och/eller (5) fynd vid bild- eller vävnadsdiagnostik eller koloskopi som inger misstanke om kolorektalcancer ger välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp för tjock- och ändtarmscancer (RCC) . Symtom uppträder sent, särskilt om tumören sitter i högerkolon. Distala tumörer kan ge symtom tidigare i förloppet.
Kliniska fynd:
Beror på lokalisering. Kliniska fynd som kan förekomma är bland annat resistens i buk eller i ändtarm, tecken på metastaser i lymfkörtlar och lever och tecken på anemi.
Diagnostik:
Koloskopi, vilket ger möjlighet till biopsi, är förstahandsmetod.
Behandling:
Kirurgi, cytostatika och strålbehandling används i behandlingen.
 1. Weitz J, Koch M, Debus J, Höhler T, Galle PR, Büchler MW. Colorectal cancer. Lancet 2005; 365: 153-65. PubMed  
 2. Nationellt vårdprogram. Tjock- och ändtarmscancer. Hämtad 2020-05-15 kunskapsbanken.cancercentrum.se  
 3. Sinicrope FA. Increasing Incidence of Early-Onset Colorectal Cancer. N Engl J Med. 2022;386(16):1547-1558. PubMed  
 4. Umar A, Boland R, Terdiman JP, et al. Revised Bethesda guidelines for hereditary nonpolyposis colorectal cancer (Lynch syndrome) and microsatellite instability. J Natl Cancer Inst 2004; 96: 261-68. PubMed  
 5. Utvärdering av diagnostiska strategier vid ärftlig tjocktarmscancer (Lynch syndrom). Rapport 2016_04. SBU www.sbu.se  
 6. de la Chapelle A. The incidence of Lynch syndrome. Fam Cancer. 2005;4(3):233‐237. PMID: 16136383 PubMed  
 7. Lagerstedt-Robinson K, Rohlin A, Aravidis C, et al. Mismatch repair gene mutation spectrum in the Swedish Lynch syndrome population. Oncol Rep. 2016;36(5):2823‐2835. PMID: 27601186 PubMed  
 8. Diet, nutrition, physical activity and colorectal cancer. Continuous Update project Expert Report 2018.: World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. www.wcrf.org  
 9. Li X, Jansen L, Chang-Claude J, et al. Risk of Colorectal Cancer Associated With Lifetime Excess Weight. JAMA Oncol 2022. pmid:35297997 PubMed  
 10. Strum WB. Colorectal Adenomas. N Engl J Med. 2016;374(11):1065-75 PubMed  
 11. von Renteln D, Pohl H. Polyp Resection - Controversial Practices and Unanswered Questions. Clin Transl Gastroenterol. 2017;8(3):e76. Published 2017 Mar 9. PMID: 28277492 PubMed  
 12. Chao A, Thun MJ, Jacobs EJ, Henley SJ, Rodriguez C, Calle EE. . Cigarette smoking and colorectal cancer mortality in the cancer prevention study II.. J Natl Cancer Inst 2000; 92: 1888-96. PubMed  
 13. Yuhara H, Steinmaus C, Cohen SE, Corley DA, Tei Y, Buffler PA. Is diabetes mellitus an independent risk factor for colon cancer and rectal cancer?. Am J Gastroenterol. 2011;106(11):1911‐1922. PMID: 21912438 PubMed  
 14. Tjock- och ändtarmscancer – screening med test av blod i avföringen. Socialstyrelsen (2019). www.socialstyrelsen.se  
 15. Högberg C, Gunnarsson U, Jansson S, Thulesius H, Cronberg O, Lilja M. Diagnosing colorectal cancer in primary care: cohort study in Sweden of qualitative faecal immunochemical tests, haemoglobin levels, and platelet counts. Br J Gen Pract. 2020;70(701):e843-e851. Published 2020 Nov 26. doi:10.3399/bjgp20X713465. PMID: 33139332 PubMed  
 16. Ewing M, Naredi P, Zhang C, Månsson J. Identification of patients with non-metastatic colorectal cancer in primary care: a case-control study. Br J Gen Pract. 2016 Dec;66(653):e880-e886. PMID: 27821670 PubMed  
 17. Nemlander E, Rosenblad A, Abedi E, Hasselström J, Sjövall A, Carlsson AC, Ewing M. Validation of a diagnostic prediction tool for colorectal cancer: a case-control replication study. Fam Pract. 2023 Jan 5:cmac147. doi: 10.1093/fampra/cmac147. Epub ahead of print. PMID: 36611019 PubMed  
 18. Lee JK, Liles EG, Bent S, et al. Accuracy of fecal immunochemical tests for colorectal cancer: systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med. 2014 Feb 4;160(3):171. PMID: 15657155. PubMed  
 19. de Wijkerslooth TR, Stoop EM, Bossuyt PM, et al. Immunochemical Fecal Occult Blood testing is equally sensitive for proximal and distal advanced neoplasia. Am J Gastroenterol 2012 Jul 31 . pmid:PMID: 22850431 PubMed  
 20. Randel KR, Botteri E, Romstad KMK, et al. Effects of Oral Anticoagulants and Aspirin on Performance of Fecal Immunochemical Tests in Colorectal Cancer Screening. Gastroenterology 2019. doi:10.1053/j.gastro.2019.01.040 DOI  
 21. Primärvårdsversion Standardiserat vårdförlopp tjock- och ändtarmscancer. Hämtad 2020-05-15. www.cancercentrum.se  
 22. Thorlacius H, Björk J, Öst Å, Ervin Toth. Riktlinjer för endoskopisk kontroll efter kolorektal polypektomi. Läkartidningen. Lakartidningen.se 2017-05-16 lakartidningen.se  
 23. Yahagi M, Okabayashi K, Hasegawa H, et al. The Worse Prognosis of Right-Sided Compared with Left-Sided ColonCancers: a Systematic Review and Meta-analysis. J Gastrointest Surg. 2016 Mar;20(3):648-55. Epub 2015 Nov 16 pmid: 26573851 PubMed  
 24. Sunakawa Y, Schirripa M, Lenz HJ. Understanding the FOLFOXIRI-regimen to optimize treatment for metastatic colorectal cancer. Crit Rev Oncol Hematol. 2016 Apr;100:117-26. Epub 2016 Jan 23. PMID:26850575 PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim