Kolorektala polyper

  • Definition:Polyper är diskreta vävnadsprotrusioner in i tarmlumen. Endast körtelpolyper har malign potential.
  • Förekomst:Ökar med åldern. Bland personer >60 år är prevalensen 30–40 %. Ärftliga former såsom Lynch symdrom och Familjär adenomatös polypos (FAP) ger polyper i ung ålder.
  • Symtom:De flesta kolonpolyper är symtomfria och upptäcks av en slump. Om polyper ger symtom är det oftast i form av blödning och avföringsrubbningar.
  • Kliniska fynd:Normala kliniska fynd.
  • Diagnostik:Polyper kan konstateras genom koloskopi, röntgen av kolon eller DT-kolografi (virtuell koloskopi). Röntgenologiskt konstaterade polyper måste följas upp med koloskopi. Onkogenetisk utredning av misstänkt ärftliga former. 
  • Behandling:Alla konstaterade polyper ska tas bort och undersökas histologiskt.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.