Gå direkt till huvudinnehållet

Kolorektala polyper

Senast reviderad:
Sakkunnig:

Definition:
Polyper är diskreta vävnadsprotrusioner in i tarmlumen. Endast körtelpolyper har malign potential.
Förekomst:
Ökar med åldern. Bland personer >60 år är prevalensen 30–40 %. Ärftliga former såsom Lynch symdrom och Familjär adenomatös polypos (FAP) ger polyper i ung ålder.
Symtom:
De flesta kolonpolyper är symtomfria och upptäcks av en slump. Om polyper ger symtom är det oftast i form av blödning och avföringsrubbningar.
Kliniska fynd:
Normala kliniska fynd.
Diagnostik:
Polyper kan konstateras genom koloskopi, röntgen av kolon eller DT-kolografi (virtuell koloskopi). Röntgenologiskt konstaterade polyper måste följas upp med koloskopi. Onkogenetisk utredning av misstänkt ärftliga former. 
Behandling:
Alla konstaterade polyper ska tas bort och undersökas histologiskt.
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim
 1. Atkin WS, Saunders BP. Surveillance guidelines after removal of colorectal adenomatous polyps. Gut. 2002;51;v6-v9. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 2. Nationellt vårdprogram. Tjock- och ändtarmscancer, RCC 2016 www.cancercentrum.se  
 3. World Health Organization Classification of Tumours. Pathology and genetics of tumours of the digestive system. Lyon: IARC Press, 2000. www.iarc.fr  
 4. Gondal G, Grotmol T, Hofstad B et al. The Norwegian Colorectal Cancer Prevention (NORCCAP) screening study: baseline findings and implementations for clinical work-up in age groups 50 - 64 years. Scand J Gastroenterol 2003; 38: 635-42. PubMed  
 5. Bülow S. Familiær adenomatøs polypose. Ugeskr Læger 2004; 166: 2668-70. PubMed  
 6. Peters U, Sinha R, Chatterjee N, et al. Dietary fibre and colorectal adenoma in a colorectal cancer early detection programme. Lancet 2003; 361: 1491-5. PubMed  
 7. Standardiserat vårdförlopp för tjock- och ändtarmscancer. Förkortad version för primärvården. Hämtad 2019-07-04 www.cancercentrum.se  
 8. Utvärdering av diagnostiska strategier vid ärftlig tjocktarmscancer (Lynch syndrom). Rapport 2016_04. SBU www.sbu.se  
 9. Malietzis G. Jenkins JT. Colonic polyps. BMJ Best Practice, last updated Sep 21, 2015.
 10. Zauber AG, Winawer SJ, O`Brien MJ, et al. Colonoscopic polypectomy and long-trem prevention of colorectal-cancer deaths. N Engl J Med 2012; 366: 687-96. New England Journal of Medicine  
 11. Dobrowolski S, Dobosz M, Babicki A et al. Prophylactic submucosal saline-adrenaline injection in colonoscopic polypectomy: prospective randomized study. Surg Endosc 2004; 18: 990-3. PubMed  
 12. Cataldo PA. Transanal endoscopic microsurgery. Surg Clin North Am 2006; 86: 915-25. PubMed  
 13. Yousfi M, Gostout CJ, Baron TH et al. Postpolypectomy lower gastrointestinal bleeding: potential role of aspirin. Am J Gastroenterol 2004; 99: 1785-9. PubMed  
 14. Chan A. NSAIDs (including aspirin): Role in prevention of colorectal cancer. UpToDate, last updated Mar 18, 2015. UpToDate  
 15. Baron JA, Cole BF, Sandler RS, et al. A randomized trial of aspirin to prevent colorectal adenomas. N Engl J Med 2003; 348: 891-9. PubMed  
 16. Sandler RS, Halabi S, Baron JA, et al. A randomized trial of aspirin to prevent colorectal adenomas in patients with previous colorectal cancer. N Engl J Med 2003; 348: 883-90. PubMed  
 17. Pommergaard HC, Burcharth J, Rosenberg J, Raskov H. Aspirin, calcitriol, and calcium do not prevent adenoma recurrence in a randomized controlled trial. Gastroenterology 2015. doi: 10.1053/j.gastro.2015.09.010 DOI  
 18. Wallace K, Baron JA, Cole BF, et al. Effect of calcium supplementation on the risk of large bowel polyps. J Natl Cancer Inst 2004; 96:921-25. PubMed  
 19. Baron JA, Barry EL, Mott LA, et al. A trial of calcium and vitamin D for the prevention of colorectal adenomas. N Engl J Med 2015 Oct 15; 373:1519 doi: 10.1056/NEJMoa1500409 DOI  
 20. Screening för tjock- och ändtarmscancer - Rekommendation och bedömningsunderlag. Socialstyrelsen (2014). www.socialstyrelsen.se  
 21. Björk J, Åkerbrant H, Iselius L et al. Epidemiology of familial adenomatous polyposis in Sweden: changes over time and differences in phenotype between males and females. Scand J Gastroenterol 1999; 34: 1230-5. PubMed  
 22. Heiskanen I, Luostarinen T, Järvinen HJ. Impact of screening examinations on survival in familial adenomatous polyposis. Scand J Gastroenterol 2000; 35: 1284-7. PubMed  
 23. Cairns SR, Scholefield JH, Steele RJ, Dunlop MG et al. Guidelines for colorectal cancer screening and surveillance in moderate and high risk groups (update from 2002). Gut. 2010 May;59(5):666-89. PMID: 20427401 PubMed  
 24. Hoff G, Sauar J, Hofstad B et al. The Norwegian guidelines for surveillance after polyppectomy: 10 year intervals. Scand J Gastroenterol 1996; 31: 834-6. PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet