IBS, Irritable Bowel Syndrome (snabbguide)

Detta är en snabbguide som hjälper dig att snabbt få överblick och råd vid IBS. Mer information hittar du i huvuddokumentet om IBS.

Allmänt

  • IBS är en vanlig funktionell tarmsjukdom som definieras som bukmärtor eller obehag kopplat till avföringsrubbning med perioder av diarré och/eller förstoppning.

Diagnos 

Anamnes

Undersökningar

Behandling


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.