IBS, Irritable Bowel Syndrome

  • Definition:Funktionella magbesvär med smärtor eller obehag kopplat till avföringsrubbning med perioder av diarré och/eller förstoppning
  • Förekomst:Vanligt tillstånd. Olika undersökningar visar att IBS förekommer hos 10–15 % av alla vuxna.
  • Symtom:Tillståndet kännetecknas av buksmärtor/obehag, uppblåsthet och störda tarmvanor. Några har omväxlande diarré och förstoppning, medan andra har dominerande symtom av antingen diarré eller förstoppning.
  • Kliniska fynd: Inga onormala kliniska fynd vid undersökning.
  • Diagnostik: Det finns inga specifika tester som kan påvisa IBS.
  • Behandling: Adekvat undersökning och information till patienten om tillståndet. Ändring av kost kan hjälpa. Vid svåra symtom eventuellt läkemedelsbehandling.

Basfakta

Definition

  • IBS är en funktionell tarmsjukdom som definieras som buksmärtor eller obehag kopplat till avföringsrubbning med perioder av diarré och/eller förstoppning.
  • Begreppet funktionell betyder att det saknas påvisbar organisk orsak till besvären, och att en "dysfunktion" avseende sensibilitet och motorik ligger bakom tillståndet.
  • Tjocktarmen är det organ som först och främst tycks ge upphov till symtomen. Många har även dyspeptiska besvär.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.